Disclaimer

Alle informatie op de website www.leidenamateurvoetbal.nl, in welke vorm dan ook, (teksten, afbeeldingen, downloadbare bestanden etc.) is eigendom van de redactie van leidenamateurvoetbal.nl, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Leidenamateurvoetbal.nl is niet verantwoordelijk voor enige schade dat is ontstaan door informatie op deze website.

Bepaalde verwijzingen in deze website leiden naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, en waarover de redactie geen controle heeft. Leidenamateurvoetbal.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites.

Daarbuiten mag niets van de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën of op enige andere manier, zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van de redactie van leidenamateurvoetbal.nl.

Iedere bezoeker van Leidenamateurvoetbal.nl wordt geacht akkoord te gaan met bovengenoemde bepalingen.

 

Cookiebeleid

Deze site gebruikt cookies. Deze gebruiken we voor bezoekersgedrag (Google Analytics) en voor sociale media. Deze cookies bevatten uitsluitend anonieme informatie. 

 

De nieuwe telecomwet, die sinds 1 juni 2012 van kracht is, verplicht ons jou als fan en bezoeker te informeren over cookies en jouw toestemming te vragen deze te mogen gebruiken.

 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en worden uitgelezen door de browser (o.a. Google Chrome, Internet Explorer, Firefox) bij het openen van een internetpagina. De maker van een cookie bepaalt wat hij in het cookie zet. Zolang een gebruiker geen persoonsgegevens invult op de bezochte site, kan het cookie deze informatie ook niet bevatten.

 

  • We maken gebruik van Google-analytics, om de bezoekcijfers te kunnen analyseren en de website aan te passen aan de gebruiker.
  • Websites als YouTube, Twitter en Facebook maken ook gebruik van cookies. Deze kunnen op deze website worden gebruikt. Denk daarbij aan filmpjes van YouTube en de ‘vind-ik-leuk’ knop van Facebook. Deze websites kunnen met cookies analyseren hoe hun diensten het doen op andere websites.