Normaliter leent de dag zich voor grappen, maar het was bittere (vooral leuke) ernst. Op 1 april j.l. opende GHC een jeugdhonk, dit onder toeziend oog van Ben Wijnstekers. De rechtsback van Feyenoord, die in zijn tijd nauwelijks uit het tenue weg te danken was, maakte deel uit van een grote groep belangstellenden.

Het nieuwe gebouw kreeg de naam ‘Dick’s Barnhonk’ mee. De voorzitter straalde van trots dat zijn naam op deze ludieke wijze werd omgevormd.

Na de onthulling werden de twee ruimtes van een naam voorzien: Aad’s Commissiekamer, genoemd naar jeugdvoorzitter Aad Neuteboom en Bert Lakenberg Zaal, ter ere van de heer Lakenberg aan wie GHC veel te danken heeft.GHC hoopt via het jeugdhonk de jeugd nog meer te betrekken, te begeleiden en te stimuleren.