Vorige week is bij Roodenburg de presentatiegids gepresenteerd. Naast het voorwoord van de voorzitter is er onder meer een terugblik in de historie aan de orde gekomen en werd er stil gestaan bij recente successen.

Roodenburg shirt

 

Daarnaast is de carrière van twee oud voetballers, die in de Roodenburg-jeugd hebben gespeeld, te weten Bert Jansen en Aad de Groot , beschreven.

 

Het voetbalgala, een gesprek met de nieuwe hoofdtrainer Patrick Kamperveen , het wedstrijdschema en de zoektocht naar sponsors. Een greep uit de onderwerpen die aan bod kwamen in de gelikte presentatiegids. Verder werd door Roodenburg  speciale aandacht gevraagd voor de medische begeleiding, die dit seizoen verder is geprofessionaliseerd

 

Roodenburg is een rasechte Leidse club en diverse foto’s uit de presentatiegids zijn net als vorig jaar geschoten op een bekende plek in de stad.

In de uitgave vele nieuwe adverteerders en daaruit blijkt dat Roodenburg op de goede weg is. Liefst 85 sponsors ondersteunen momenteel de club en ondanks het economisch tij zijn steeds meer ondernemers bereid om de club te ondersteunen. Ook de twee nieuwe hoofdshirtssponsoren werden in beeld gebracht. Tom Holswilder en Bas Vergeer ontvingen een ingelijst nieuw voetbalshirt als blijk van dank voor hun steun. Holswilder nam zelf ook nog het woord en hij sprak de wens uit dat Roodenburg GHC zou nareizen naar de eerste klasse. Op de Roodenburg website is nog meer informatie terug te vinden.

 

Bron: website nieuwsbulletin Roodenburg