jeugdvoetbalopleiding 150Hierbij willen wij u informeren over clubspecifieke scholingsmogelijkheden.
Ideaal om alle jeugdtrainers en jeugdleiders meer kennis en kunde aan te reiken zodat de jeugdopleiding binnen uw vereniging (verder) geoptimaliseerd kan worden.

De meeste jeugdtrainers bij een vereniging zijn ongediplomeerd en vormen
het grote legioen van vrijwilligers die een verantwoorde rol heeft bij de jeugdtraining. Omdat de jeugdopleiding van een vereniging met een groot aantal goedwillende trainers en jeugdleiders veel structuur en begeleiding vraagt is collectieve scholing van het totale jeugdkader een ideale manier om de visie en het beleid te vertalen naar de praktijk.
Dankzij een clubspecifieke scholing op uw eigen locatie voor alle jeugdtrainers zal de betrokkenheid en het totale niveau aanzienlijk worden vergroot.

http://www.jeugdvoetbalopleiding.nl/JVOinbeeld/Film/tabid/319/Default.aspx

 

Het niveau van het jeugdkader bepaalt immers het niveau van de jeugdopleiding.
Trainers en leiders raken zeer gemotiveerd als zij vooruitgang bemerken.
Samen met de beleidsbepalers van de vereniging kiezen wij voor maatwerk.
Uitgangspunt is een interactieve benadering waarbij de totale jeugdopleiding van de betrokken vereniging centraal staat

 

Hierbij een overzicht van mogelijkheden om de jeugdopleiding van uw vereniging (nog) verder te ontwikkelen.

  • Driedelige interne trainerscursus *
  • Afgesloten met een certificaat voor alle deelnemers,
    Alle jeugdtrainers van de vereniging kunnen hier aan deelnemen
    ZONDER extra kosten!
  • Inclusief clubspecifieke trainersmap en totaalpakket met o.a veel oefenstof.

*  Diverse Thema-avonden:

Deze zijn zowel afzonderlijk als gezamenlijk te reserveren.

– Presteren met plezier: voor trainers,leiders,ouders.
– Clubspecifieke speelwijze: voor trainers
– Coaching: voor trainers en leiders
– Wedstrijdgericht trainen: voor trainers
– Jeugdopleiding: voor trainers en leiders
– Wiel Coerver-mehode: voor trainers
– Speelwijze: voor trainers en leiders
– Wedstrijdanalyse: voor trainers
– De rol van de (op-)leider: voor leiders
– Opleiding van jeugdkeepers: voor trainers en leiders.

 

TRAIN-DE-TRAINER

Volgens het reguliere trainingsschema van uw jeugdafdeling verzorgen wij coaching,
begeleiding en feedback gedurende een of meerdere trainingsmiddagen of avonden.
Kortom: specifieke persoonlijke ondersteuning afhankelijk van de kennis en behoeften
van de trainers.
Dit programma kan 3 tot 5 uur duren zodat een groot aantal van uw jeugdtrainers
hiervan kan profiteren.

 

Wij kunnen uw vereniging ondermeer helpen aan:

# Een clubspecifieke trainersmap
# Oefenstof voor pupillen
# Oefenstof voor junioren
# Technisch jeugdbeleidsplan
# Speler-Volg-Systeem
# Interne jeugdtrainerscursus op uw locatie
# Thema-avond(en) op uw locatie
# Work-shop op uw locatie
# Totaal scholingsprogramma jeugdkader
# Techniek-training voor uw jeugdspelers
# Specifieke keeperstraining voor uw keepers
# Advies en begeleiding

 

Zie voor informatie over de vele mogelijkheden de folders in de bijlagen en de website www.jeugdvoetbalopleiding.nl. Mocht u belangstelling hebben om de specifieke wensen en behoeften van uw vereniging te bespreken neem dan gerust,vrijblijvend, contact met ons op via info@jeugdvoetbalopleiding.nl.

 

Mark de Horn
Coordinator Jeugdvoetbalopleiding
www.jeugdvoetbalopleiding.nl
06-48563540