Vorige seizoen startte de KNVB met zware straffen bij wangedrag en geweld. Hiermee moet de sportiviteit op de voetbalvelden verbeteren. Ook komend seizoen gaat de KNVB door met deze aanpak. Maar er is een belangrijke verandering. Dit seizoen richt de bond zich op de echte daders en aanstichters van vechtpartijen en opstootjes en neemt daarvoor een aantal maatregelen.

 

  • De KNVB gaat meer individuele en hardere straffen opleggen door de daadwerkelijke aanstichters en daders van vechtpartijen en opstootjes te achterhalen.
  • De KNVB beloont verenigingen voor het aandragen van de daders en aanstichters van vechtpartijen en opstootjes door het betrokken team NIET uit de competitie te halen.
  • De KNVB neemt na melding eerst contact op met de scheidsrechter om nauwkeurig te bepalen of de situatie als exces bestempeld kan worden.
  • De minimale individuele boete bedraagt 300 euro. Deze verhaalt de KNVB op de daders en aanstichters. Daarnaast worden er minimaal 5 punten in mindering gebracht bij aangetoonde schuld.

Met deze maatregelen worden de echte daders en aanstichters aangepakt en worden onschuldige spelers niet gestraft door het wangedrag van anderen.