jeugdvoetbalopleiding 150Dinsdag 30 oktober vond er bij Hazerswoudse boys een thema-avond plaats voor alle jeugdtrainers, -leiders en andere belangstellenden. Dit in samenwerking met de stichting jeugdvoetbalopleiding. De rol van de opleider behandeld werd behandeld en nuttige tips werden uitgereikt.

 
Onder grote belangstelling van de jeugdtrainers en -coaches speelde de E-selectie een onderlinge wedstrijd.  De 2 teams werden NIET gecoached maar konden zelf ontdekken welke keuzes men kon maken. De aanwezige “cursisten” moesten deze spelers observeren in hun voorbespreking, de bespreking in de rust, de nabespreking en uiteraard tijdens de wedstrijd zelf. 
 
Hazerswoudse Boys voetbalschoolNa de wedstrijd werd er teruggekomen op de zelfstandigheid van deze pupillen.Na de korte wedstrijd volgde een korte circuit-training waarbij de spelers intensief en in kleine groepjes getraind werden met veel aandacht voor de technische ontwikkeling.  De avond werd besloten met een interactieve terugkoppeling in het clubhis over de rol van de coach in het algemeen, succesfactoren, valkuilen voor coaches en de rol van ouders langs de lijn.
 
 
Hazerswoudse Boys hecht veel waarde aan het begeleiden en opleiden van trainers en leiders en deze club adviseert ook andere regionale clubs om in zee te gaan met deze jeugdopleiding. Zie voor meer informatie over de vele mogelijkheden om de jeugdopleiding ( verder) te optimaliseren: www.jeugdvoetbalopleiding.nl
Verenigingen die ook belangstelling hebben in clubspecifieke scholing kunnen vrijblijvend contact opnemen via info@jeugdvoetbalopleiding.nl
 
 

Mark de Horn
Coordinator Jeugdvoetbalopleiding www.jeugdvoetbalopleiding.nl
06-48563540