Vorig seizoen is onze redactie gestart met een spelersklassement voor de eerste en tweede klasse enerzijds en de derde en vierde klasse anderzijds. Vanwege het grote succes en de positieve reacties’s uit de clubs zal versie 2 van start gaan vanaf het weekend van 1 en 2 september. Over de spelregels, de te winnen prijzen en meer informatie volgende week meer. Een grote groep trainers gaf al aan deel te nemen. Mochten er trainers zijn die dat ook willen, maar nog niet hebben gereageerd: aanmelden kan nog tot eind volgende week!