ts-docosJasper van Marwijk wordt de nieuwe voorzitter van DoCoS. Hij volgt na de zomer Ton van Zijp op. Jasper van Marwijk (47) is lid van het hoofdbestuur van DoCoS en tevens lid van de jeugdcommissie.

Als voorzitter wil Jasper van Marwijk enkele prioriteiten graag met voorrang realiseren: kunstgras op het hoofdveld, aanpassing en modernisering clubhuis en kantine, het stimuleren van de aanwas nieuwe (jeugd)leden, de verdere ontwikkeling technisch beleid senioren en opleiding jeugd en het opzetten van een sponsor & pr-commissie.

Tevens vindt hij het belangrijk en passend bij een club als DoCoS dat er een G-afdeling wordt opgericht. Bovendien wil Jasper van Marwijk als voorzitter van DoCoS de discussie starten over de toekomst: doorgaan als zelfstandige voetbalvereniging of samengaan met andere voetbalclubs in de directe omgeving.
Het hoofdbestuur van DoCoS is erg content dat Jasper die al meer dan tien jaar actief is in de vereniging bereid is gevonden om voorzitter te worden.

Bron: Bestuur Docos