De afgelopen periode heb ik onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor betaald voetbal in Leiden. Toevallig zijn in deze maanden van onderzoek drie artikelen in de krant gekomen over betaald voetbal in de stad. Het onderwerp is dus relevant en actueel.

 

Uit het onderzoek komt naar voren dat er genoeg draagvlak aanwezig is in Leiden. Zowel uit de enquête als uit de interviews met betrokkenen komt naar voren dat betaald voetbal in Leiden wordt gesteund. Uit de interviews komt naar voren dat een aantal verenigingen voorstander is van betaald voetbal. Daarnaast zouden onder andere FC Boshuizen en UVS betrokken willen worden bij de realisatie van betaald voetbal. Echter, deze betrokkenheid is van toepassing op enkele voorwaarden.

 

Ook vanuit het bedrijfsleven en de bevolking komt steun om betaald voetbal in Leiden op te richten. Echter, uit de interviews en enquête blijkt dat gevoelens uit het verleden een rol spelen bij het succes van een betaald voetbal organisatie. Ook in Leiden hebben bepaalde voetbalverenigingen strubbelingen met elkaar. Meningsverschillen uit deze tijd, maar ook gevoelens van vroeger. AGOVV Apeldoorn heeft in het verleden met hetzelfde probleem te maken gehad. Nu is de organisatie failliet en volgens betrokkenen speelde de animositeit de club parten.

 

Betaald voetbal is in de toekomst haalbaar in Leiden, maar op dit moment nog niet. Oorzaak is de accommodatie. UVS heeft een accommodatie die de structuur en basisvormen heeft van een stadion, maar op dit moment is het niet genoeg om betaald voetbal te spelen. De gemeente Leiden geeft aan voorstander te zijn van het zelf exploiteren van een accommodatie. Dus in de toekomst is het mogelijk de accommodatie zelf te exploiteren, mits in overleg met de gemeente Leiden. De accommodatie is essentieel, want uit het verleden blijkt dat organisaties failliet gaan door een verouderde accommodatie waar te weinig inkomsten uit gegenereerd kunnen worden.

 

Uit onderzoek blijkt dat een begroting van €2,- tot €4,- miljoen relevant is voor een organisatie in de Jupiler League. Meer dan de helft van de clubs uitkomend in de Jupiler League heeft een begroting hiertussen in. De sponsorinkomsten worden voor 80% gevormd door het MKB. Daarnaast is 75% van alle sponsoren afkomstig uit de regio, althans, op minder dan 30 minuten reistijd van de club.

 

Ten slotte komt naar voren dat capabele mensen uit de regio het initiatief moeten nemen om betaald voetbal in Leiden te realiseren. Uit de interviews blijkt dat deze mensen aanwezig zijn, maar niet het initiatief nemen om de krachten te bundelen en een plan op te stellen om betaald voetbal werkelijkheid te maken. Daarnaast moet de realisatie van betaald voetbal zonder de steun van de gemeente Leiden tot stand komen. Zowel de bevolking als de gemeente Leiden geeft aan gemengde gevoelens te hebben omtrent steun van de gemeente. De enige mogelijke steun vanuit de gemeente Leiden is het faciliteren van een accommodatie, maar ook dit is twijfelachtig, aldus de gemeente Leiden.

 

Kortom, op dit moment is betaald voetbal in Leiden niet haalbaar. Dit komt door het gebrek aan een accommodatie dat voldoet aan de huidige eisen van de KNVB. Mogelijk worden deze eisen aangepast naar aanleiding van de pilot die nu actief is. Omdat uit de praktijk blijkt dat een moderne accommodatie een faillissement kan afwenden en een organisatie kan laten groeien, is het aan te raden de accommodatie van UVS te verbouwen, ongeacht de ontwikkelingen van de licentie-eisen vanuit de KNVB. Om dit proces op gang te brengen is het verstandig een stichting, bijvoorbeeld Stichting Topsport Leiden, aan te sporen een groep capabele mensen bijeen te brengen die onafhankelijk te werk kunnen gaan om de realisatie van betaald voetbal mogelijk te maken.

 

En uiteraard nog de nodige cijfers uit de enquête die enkele weken op deze website heeft gestaan:

– 55% was op de hoogte dat FC Leiden een wedstrijd heeft gespeeld tegen een Belgische betaald voetbal organisatie (UVS/Boshuizen combinatie- Cercle Brugge)

– 80,5% bezoekt weleens een wedstrijd van een betaald voetbal organisatie.

– 87% geeft aan de betaald voetbal organisatie te volgen mocht deze gerealiseerd worden in Leiden.

– 53% zou wedstrijden van een betaald voetbal organisatie in Leiden gaan bezoeken, 14% zou dit niet doen en 33% weet het niet.

– Belangrijke aspecten voor het bezoeken van een wedstrijd in Leiden zijn: gezelligheid/sfeer, dichtbij, leuk, voetballiefhebber, prijs, leuke tegenstanders, topsport/goed niveau, trots op Leiden, speeldag.

– Voor meer dan 50% maakt het niet uit welke vereniging betaald voetbal gaat spelen.

– 62% is voorstander van gemeentelijke steun. 24% tegenstander voor gemeentelijke steun.

– Positieve gevolgen betaald voetbal Leiden: lokale economie, reclame stad, toerisme.

– Negatieve gevolgen betaald voetbal Leiden: hooligans, overlast/rellen, politie kosten, verdeling aandacht gemeente en media

– Betaald voetbal in Leiden:  sterk steunen (18%), steunen (50%), geen mening (17%), afwijzen (10%), sterk afwijzen (5).

– Voorstander betaald voetbal in Leiden: 64%, tegenstander 13%, neutraal 23%.

– Haalbaar; 39% ja, 31% nee, 30% weet niet. 

 

Robbie Scheffer