JVO 20 november

Steeds meer verenigingen realiseren dat de goedwillende trainers van de jeugdteams dankzij korte en praktijkgerichte scholing in staat worden gesteld de jeugdspelers gerichter op te leiden. De meeste jeugdtrainers bij een vereniging zijn ongediplomeerd en
vormen het grote legioen van vrijwilligers die een verantwoorde rol heeft bij de jeugdtraining.

Omdat de jeugdopleiding van een vereniging met een groot aantal goedwillende trainers en jeugdleiders veel structuur en begeleiding vraagt is collectieve scholing van het totale jeugdkader een ideale manier om de visie en het beleid te vertalen naar de praktijk. Dankzij een clubspecifieke scholing op uw eigen locatie voor alle jeugdtrainers zal de betrokkenheid en het totale niveau aanzienlijk worden vergroot. Zie voor de vele mogelijkheden www.jeugdvoetbalopleiding.nl

Het niveau van het jeugdkader bepaalt immers het niveau van de jeugdopleiding. Trainers en leiders raken zeer gemotiveerd als zij vooruitgang bemerken. Samen met de beleidsbepalers van de vereniging kiezen wij voor maatwerk. Uitgangspunt is een interactieve benadering waarbij de totale jeugdopleiding van de betrokken vereniging centraal staat. Hierbij een overzicht van mogelijkheden om de jeugdopleiding uw vereniging (nog) verder te ontwikkelen.

jeugdvoetbalopleiding 150

# Driedelige interne trainerscursus
Afgesloten met een certificaat voor alle deelnemers. Alle jeugdtrainers van de vereniging kunnen hier aan deelnemen
ZONDER extra kosten inclusief clubspecifieke trainersmap en totaalpakket met o.a veel oefenstof.

# Diverse Thema-avonden:

Deze zijn zowel afzonderlijk als gezamenlijk te reserveren.
– Presteren met plezier ; voor trainers, leiders, ouders.
– Clubspecifieke speelwijze voor trainers
– Coaching  voor trainers en leiders
– Wedstrijdgericht trainen voor trainers
– Jeugdopleiding  voor trainers en leiders
– Wiel Coerver-methode  voor trainers
– Speelwijze voor trainers en leiders
– Wedstrijdanalyse voor trainers
– De rol van de (op-)leider  voor leiders
– Pupillentrainers voor pupillentrainers
– Juniorentrainers voor juniorentrainers
Thema-avonden zijn los van elkaar te boeken.

TRAIN-DE-TRAINER
Volgens het reguliere trainingsschema van uw jeugdafdeling verzorgen wij coaching, begeleiding en feedback gedurende een of meerdere trainingsmiddagen of avonden. Kortom: specifieke persoonlijke ondersteuning afhankelijk van de kennis
en behoeften van de trainers. Dit programma kan 3 tot 5 uur duren zodat een groot aantal van uw jeugdtrainers hiervan kunnen profiteren.

COACH-DE-COACHES
Op een of meerdere zaterdagen worden de jeugdtrainers/leiders voor,tijdens en na de wedstrijd gevolgd.
Behalve een analyse volgt ook coaching en persoonlijke feedback om het coachen van de jeugd effectiever en gerichter te laten
plaatsvinden. Waardoor de ontwikkeling en spelplezier van de kinderen (nog) meer centraal komt te staan.

Wij kunnen uw vereniging onder meer helpen aan:
# Een clubspecifieke trainersmap
# Oefenstof voor pupillen
# Oefenstof voor junioren
# Technisch jeugdbeleidsplan
# Speler-Volg-Systeem
# Interne jeugdtrainerscursus op uw locatie
# Thema-avond(en) op uw locatie
# Workshop op uw locatie
# Totaal scholingsprogramma jeugdkader
# Techniek-training voor uw jeugdspelers
# Specifieke keeperstraining voor uw keepers
# Advies en begeleiding

Zie voor nadere informatie over de visie en werkwijze de website www.jeugdvoetbalopleiding.nl. Mocht u belangstelling hebben om de specifieke wensen en behoeften van uw vereniging te bespreken neem dan gerust contact op via:
info@jeugdvoetbalopleiding.nl

Mark de Horn
CoördinatorJeugdvoetbalopleiding
www.jeugdvoetbalopleiding.nl
06-48563540