spelersklassement bannerOndertussen hebben de clubs alweer twee speeldagen achter de rug in oktober, maar u als lezer heeft nog het Elftal van de Maand september tegoed. Onze redactie stelde aan de hand van de gegevens van de trainer, leiders en andere deskundigen een elftal samen, opgebouwd uit spelers van de eerste tot en met vierde klasse (hoofdklasser FC Rijnvogels dingt bij wijze van uitzondering mee).

 

Bij het elftal nog even een aantal te vermelden criteria en wetenswaardigheden:

 

  • Elke maand wordt het team opgebouwd uit respectievelijk 4,4, en 3 spelers per categorie (cat hoofd/1 samen, 2 en 3 samen en 4 apart). De verdeling kan elke maand verschillen.
  • Het kan zijn dat een speler op een andere positie staat in ons elftal dan waar hij speelt bij zijn club. Wel tracht onze redactie de linie aan te houden, welke door de clubs bij aanvang van het seizoen is doorgegeven.
  • Per club kan er maximaal 1 speler worden opgenomen in het maandelftal. Bij het weekelftal kunnen er wel meerdere spelers van dezelfde club worden geselecteerd.
  • Onze redactie kijkt niet enkel naar clubs die het goed doen in de competitie. Een speler bij een minder draaiend team kan zich immers ook onderscheiden.
  • Nog even de spelregel voor toewijzing van de punten: elke week kan een club maximaal acht punten vergeven, een uitblinker kan maximaal drie punten verdienen (combinatie-voorbeelden: 3,3,2 punten of 1,1,1,1,1,1,1,1 of 2,2,1,1,1,1 etc). Niet alle punten hoeven te worden uitgedeeld. Bij een collectieve wanprestatie is en score van nul in die week denkbaar.
  • De eindbeslissing over de samenstelling blijft bij de redactie van Leidenamateurvoetbal.nl, geen discussie mogelijk. De redactie baseert zich op gegevens vanuit de clubs en gaat er vanuit dat de beoordelingen der spelers objectief verlopen.
  • elftal van de maand septemberTenslotte deelt onze redactie een pluim uit aan deze beste elf spelers van de maand september. In de eerste week van november volgt het tweede elftal, uiteraard die van de maand oktober.