Sinds enige tijd hebben Alkmania en SVOW onderling en op een intensieve manier contact over de nabije voetbaltoekomst. Sinds maart van dit jaar vinden er tussen beide clubbesturen op regelmatige basis oriënterende gesprekken plaats, afwisselend in Oude Wetering en in Weteringbrug.

Tijdens deze gesprekken wordt er gekeken naar en gesproken over de mogelijkheden om op een meer intensieve manier met elkaar samen te gaan werken. Wanneer en of deze samenwerking ook daadwerkelijk van de grond kan gaan komen is nu nog niet bekend en ten alle tijden afhankelijk van de steun van de leden. Inhoudelijk is er vooralsnog dan ook nog geen nieuws te melden.

Naar verwachting zal er tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van SVOW op dinsdag 27 mei en tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van Alkmania op woensdag 28 mei meer informatie aan de leden kunnen worden gegeven. Tot die tijd blijven Alkmania en SVOW met elkaar in gesprek.

Hendrik Meijnders