UVS, BS Leiden en de wijkvereniging Houtkwartier willen nog voor de commissiebehandeling van 11 september van het ontwerp bestemmingsplan
Kikkerpolder de gemeenteraad overtuigen van een alternatief dat wel voor alle partijen acceptabel is: ,,Bouw meer gymzalen in de Kikkerpolder, combineer dat met verbeterde voorzieningen voor UVS en maak een waardevolle landschappelijke inpassing.”

UVS heeft met ruim 50 teams al jaren behoefte aan verbetering van de sportvoorzieningen in de Kikkerpolder. BS Leiden zoekt al jaren één thuishonk, met zoveel mogelijk trainingsruimte. En de wijkvereniging probeert de groeiende verkeersdruk in de wijk te beperken. Logisch dat
zij elkaar hebben gevonden naar aanleiding van de plannen die nu voorliggen bij de gemeenteraad.

Donderdag 4 september aanstaande houdt de wijkvereniging een wijkbijeenkomst waar wethouder Laudy aan de buurtbewoners komt uitleggen waarom de gemeente per sé door wil met de huidige plannen. ,,Het is fijn om eindelijk samen op te kunnen trekken bij het voorstellen van dit alternatief.
UVS en de wijkvereniging zijn het procederen tegen de gemeente over alle onvolkomenheden van de huidige plannen flink zat. Nu kunnen we laten zien dat er alternatieven zijn die wél draagvlak hebben bij alle betrokkenen. Wij hopen dat de wethouder en de gemeenteraadsleden dat nog willen meenemen.”