De KNVB heeft de clubs laten weten hoe, naar aanleiding van het stoppen van veel clubs op zondag, de competitie wordt opgevuld. Onze redactie plaatst een overzicht van de voorlopige gevolgen.

Eerste Klassen

1. UVS 1 heeft zich geplaatst voor de nacompetitie voor promotie naar de hoofdklasse. Indien UVS promoveert naar de hoofdklasse zal deze plek worden opgevuld vanuit de nacompetitie landelijk. De op die manier op te vullen plek in de eerste klasse wordt opgevuld door het district, waaruit de extra promovendus van de eerste naar de hoofdklasse komt. Voor het bepalen van de wijze waarop deze open plaats, maar ook die van de lagere klassen, wordt opgevuld wordt eerst het resultaat van de nacompetitie afgewacht.

2. Nieuwenhoorn is gedegradeerd naar de eerste klasse. Ook Neptunus-Schiebroek 1 komt in het nieuwe seizoen niet meer uit in de zondagcompetitie.

3. Hierdoor ontstaan er in ieder geval twee open plaatsen in de eerste klasse. Deze worden opgevuld door de twee finalewedstrijden op 1 en 9 juni niet te spelen. Dit impliceert dat de winnaars van de volgende wedstrijden automatisch promoveren naar de eerste klassen:

 • a. Poortugaal  – Olympia
 • b. GDA  – TOGB
 • c. GONA  – Spartaan’20
 • d. XerxesDZB – Delft

Tweede klassen

 • 1. Als gevolg van de extra promotie naar de eerste klassen ontstaan er ook twee op te vullen plaatsen in de tweede klassen.
 • 2. De derde open plaats in de tweede klasse ontstaat doordat  Nieuwkoop in het nieuwe seizoen niet meer aan de zondagcompetitie deelneemt.
 • 3. Een eventuele vierde open plaats ontstaat als gevolg van het feit dat ook SCO’63 volgend seizoen geen zondagvoetbal meer heeft. SCO’63 speelt echter eerst op donderdag 15 mei aanstaande een beslissingswedstrijd. Bij verlies van SCO’63 degradeert dit elftal naar de derde klasse. Slechts wanneer SCO’63 de beslissingswedstrijd tegen DEHMusschen wint en zich vervolgens via de nacompetitie ook weet te handhaven voor de tweede klasse kan deze eventuele vierde open plaats worden ingevuld.
 • 4. Gezien de situatie rond SCO’63 is besloten de wijze waarop de open plaatsen worden ingevuld later vast te stellen en bekend te maken. In ieder geval is nu wel zeker dat van de vier verliezers van de tweede ronde (zie schema) er al minimaal drie extra promoveren naar de tweede klassen.
 • De KNVB zal de betreffende verenigingen steeds tijdig op de hoogte brengen van de stand van zaken en het vervolg van de nacompetitie.

Derde klassen

 • 1. Als gevolg van de extra promotie naar de eerste en tweede klassen ontstaan er in de derde klassen drie extra promotieplaatsen.
 • 2. Dilettant neemt als herkanser deel aan de nacompetitie met de periodekampioenen van de zondagcompetitie. Voor het eventueel opvullen van deze open plaats(en) wordt eerst het resultaat van de nacompetitie afgewacht.
 • 3. Wateringse Veld (fusie met GONA) en Vredenburch (stopt met zondagvoetbal) spelen een beslissingswedstrijd, waarvan de verliezer degradeert naar de vierde klasse en de winnaar als herkanser deel gaat nemen aan de nacompetitie met de periodekampioenen van de vierde klassen. Voor het eventueel opvullen van deze open plaats wordt ook eerst het resultaat van de nacompetitie afgewacht.
 • 4. Als gevolg van de situatie rond SCO’63 (tweede of derde klasse, zie boven) is zeker dat ook deze extra plaats vanuit de nacompetitie kan worden opgevuld.
 • 5. Hierdoor ontstaan er in ieder geval vier open plaatsen in de derde klassen. Deze worden opgevuld door de vier finalewedstrijden op 1 en 9 juni niet te spelen. Dit betekent dat de winnaars van eerste ronde automatisch promoveren naar de derde klassen.
 • 6. Het kan dus zijn dat er nog extra wedstrijden gespeeld moeten worden om eventuele open plaatsen in de derde klassen in te vullen. Dit is afhankelijk van de resultaten van de beslissingswedstrijden en het resultaat van de nacompetitie. De betrokken clubs zal de KNVB steeds tijdig informeren.

Meer nieuws van de KNVB:

 • In de maand januari heeft de KNVB West II bijeenkomsten gehouden voor de verenigingen, uitkomende in de top- tot en met derde klassen. Tijdens deze bijeenkomsten is aan alle verenigingen een uitleg gegeven over de manier waarop vanaf het nieuwe seizoen de indelingen voor het standaardvoetbal tot en met de derde klassen vastgesteld gaan worden.
 • Het besluit is inmiddels genomen om bij het samenstellen van deze indelingen de districtsgrenzen los te laten en alle elftallen in te delen op basis van de meest ideale reisafstanden voor alle elftallen binnen een klasse. Deze systematiek wordt in het nieuwe seizoen niet alleen toegepast in de competitie standaardvoetbal. Ook in de categorie A vrouwen en de landelijke divisies jeugdvoetbal wordt een indeling vastgesteld, waarbij de grenzen van de zes districten niet leidend zijn en losgelaten worden.

 

 • Ontwikkelingen
 • Dit onderwerp is uiteraard ook van belang voor de elftallen, die uitkomen in de vierde klassen van de standaardcompetitie. Daar komt bij dat er ook andere ontwikkelingen zijn die de KNVB van belang vindt om te delen en te bespreken met de verenigingen, die met een elftal uitkomen in de vierde klassen. Het is namelijk bekend, dat ook in het nieuwe seizoen een redelijk groot aantal verenigingen de overstap van het zondag- naar het zaterdagelftal gaat maken. Als gevolg hiervan zal het aantal poules van de zondagcompetitie (in de vierde klasse) naar verwachting afnemen tot maximaal drie.
 • Kwalitatief
 • Uiteraard heeft dit gevolgen voor de reisafstanden voor de betreffende elftallen, maar zeker ook voor de kwaliteit van de competitie en de promotie-/degradatieregeling. Hierover gaat de KNVB met de verenigingen, uitkomende in de vierde klassen, een themabijeenkomst houden. Met de besturen van de verenigingen wil de voetbalbond discussiëren over de manier waarop volgend seizoen de competitie van de vierde klassen zondagvoetbal kwalitatief gezien volwaardig kan worden aangeboden.
 • Toekomst
 • Daarbij wil de KNVB uiteraard ook proberen tegemoet te komen aan de wensen en verzoeken van de verenigingen. Hoe de KNVB deze competitie vorm gaat geven, wil het met de clubs gaan bespreken op een tweetal bijeenkomsten. Ook gaat de KNVB op deze themabijeenkomsten de clubs verder informeren over de mogelijke toekomstplannen rond de competitie standaardvoetbal. De themabijeenkomsten zijn bedoeld voor zowel de zaterdag- als de zondagverenigingen die in het nieuwe seizoen (waarschijnlijk) met een elftal in een vierde klasse gaan uitkomen.
 • De twee bijeenkomsten, aanvang 19.30 uur, worden gehouden: •woensdag 21 mei 2014 bij sv Wassenaar (Charlottestraat 7, 2245 VW Wassenaar) en maandag 26 mei 2014 bij vv Steeds Hooger (Kanaalweg 84, 3041 JE Rotterdam).