Featured_UVS_3Eind mei- Het hoofdbestuur heeft maandagavond nogmaals de huidige problematiek van de vereniging intensief besproken. We hebben geconcludeerd dat het zaak is om op korte termijn het door Pieter van Dam geschreven beleidsplan in uitvoering te nemen en op basis van dit beleidsplan geschikte kandidaten te werven voor het nieuwe bestuur. Een aparte commissie om eerst kandidaat-bestuursleden te werven lijkt dan ook niet de juiste volgorde in het voorgestane reorganisatieproces.

De leden van het hoofdbestuur hebben Lucas Riethoven daarom gevraagd om ad interim het voortouw te nemen in dit voorgenomen reorganisatieproces en een commissie samen te stellen die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beleidsplan.
In het verlengde hiervan heeft deze commissie de opdracht om geschikte bestuurskandidaten te zoeken. Lucas Riethoven heeft van het hoofdbestuur het mandaat gekregen om alle stappen te zetten, die noodzakelijk zijn om op korte termijn en nog voor het einde van het seizoen het beleidsplan in werking te laten treden. Uiteraard zal hij daarbij ook een beroep doen op de leden van de commissie die zich onder leiding van Herman Vermeer specifiek zou gaan bezig houden met de werving van bestuurskandidaten.

• De samen te stellen commissie zal zowel uit in- als externe mensen gaan bestaan.

Namens het hoofdbestuur van L.v.v. U.V.S.
Huub de Veld, voorzitter

Twintig commissies moeten UVS naar een hoger plan tillen

dinsdag, 03 juni 2014

Vorige week is een commissie onder leiding van Lucas Riethoven begonnen aan haar opdracht om de vereniging te reorganiseren. De commissie is hiertoe twee weken ingesteld en gemandateerd door het hoofdbestuur van UVS. Leidraad voor de werkzaamheden van de commissie Riethoven is het concept-beleidsdocument Koers 019, dat begin dit jaar is opgesteld door jeugdbestuurslid Pieter van Dam.

De commissie bestaat op dit moment uit Lucas Riethoven (verkoopmanager Sepa Green), Jos van Alphen (seniorencoördinator en reïntegratieconsulent), Pieter van Dam (jeugdbestuurslid, trainer/leider van MB1 en communicatie-adviseur), Bart van Leeuwen (ere-voorzitter en oud-notaris), John van Duuren (hoofdleider F-junioren en logistiek manager), Lars Moller (advocaat), Aad Neuteboom (lid Commissie Technische Zaken UVS en teamleider verpleegafdeling Hartziekten LUMC), Ton Ravensbergen (financieel directeur American School in Wassenaar), Jan Erik Stijnman (leider UVS F3 en organisatie-adviseur), Mat de Tombe (zelfstandig ondernemer) en Ron van der Weijden (leider UVS D1 en zelfstandig ondernemer).

De commissie streeft voor haar activiteiten naar een breed draagvlak binnen de vereniging en wil dan ook zoveel mogelijk leden, ouders van jeugdleden, leden van de Club van Honderd en sponsors bij haar activiteiten betrekken. Waar nodig zal de commissie ook externe deskundigen om advies vragen. Uiteindelijk doel is om de vereniging om te bouwen tot een organisatorisch en financieel gezonde voetbalorganisatie waar de leden trots op zijn en waarbij de belangen van de prestatieve en recreatieve voetbalsport op een evenwichtige en gelijkwaardige wijze behartigd worden. De commissie wil op basis van het concept-beleidsplan Koers 019 daarom op korte termijn een kleine twintig commissies instellen om de vele activiteiten binnen de vereniging naar een hoger plan te tillen.

Naast bestaande commissies zoals de adviescommissie Technische Zaken en de Financiële Commissie zijn dit bijvoorbeeld een sponsorcommissie, een kledingcommissie die de verkoop van het officiële UVS-wedstrijdtenue gaat organiseren, een vrijwilligerscommissie, een kantinecommissie en een oudercommissie. De commissie Riethoven wil deze commissies nog voor de start van nieuwe seizoen aan de slag hebben. Tijdens de ledenvergadering in het najaar zal de commissie verantwoording afleggen over haar activiteiten en de werkplannen van de verschillende commissies toelichten en samen met het hoofdbestuur een definitief beleidsplan voor de vereniging presenteren inclusief een financieel meerjarenplan.
De komende maanden zal de commissie de leden periodiek en op een open wijze informeren over de voortgang van haar activiteiten via berichten op de website en mailberichten.

Heeft u goede ideeën om de vereniging verder vooruit te helpen en het voetbalplezier van onze leden te verhogen of wilt u een actieve bijdrage leveren aan een van de vele commissies, schroom dan niet om contact op te nemen met commissievoorzitter Lucas Riethoven: riethoven93@ziggo.nl