ts rijnvogelsEr komt een bestuurswisseling bij FC Rijnvogels. Niek Jan van Kesteren en Henny Rijnsburger doen een stapje terug . Het dagelijks bestuur zal gevormd worden door Peter Plug, Bart van der Vijver, Pieter Doets, Guus van Klaveren en Dirk de Mooy. Dit voorstel zal door het Algemeen Bestuur worden gedaan aan de ledenvergadering die op VRIJDAG 10 oktober zal worden gehouden.

Voorgesteld wordt om Peter Plug te benoemen tot voorzitter van FC Rijnvogels. Niek Jan van Kesteren , die sinds 15 jaar voorzitter is, geeft de volgende toelichting : ,,Het is tijd voor verjonging van het bestuur. Henny en ik hebben gedurende vele jaren in het bestuur gezeten en in die periode hebben we bereikt wat we wilden bereiken. De club is na de fusie van KRV en MVKV sterk gegroeid, het sportpark ziet er fantastisch uit en we zijn naar de hoofdklasse gepromoveerd. Dus een prachtig moment om het stokje over te dragen. Het is geweldig dat een nieuwe generatie aantreedt. Dat tekent de kracht van de club. De nieuwe bestuursleden waren zonder aarzelen bereid om mee te doen! Ik wens hen heel veel succes.” Niek Jan van Kesteren en Henny Rijnsburger blijven actief binnen de vereniging. Aan de ledenvergadering zal worden voorgesteld om Niek Jan van Kesteren tot erevoorzitter en Henny Rijnsburger tot erelid te benoemen.