Sinds de opening van ons fraaie clubhuis was er achter de bestuurskamer nog een loze ruimte die als ‘interim besprekingsruimte’ werd gebruikt. Het was een tijdelijk benutten van de ruimte. ‘Ooit zal deze ruimte nog wel eens bij de bestuurskamer/sponsorhome worden getrokken’ was de visie destijds. Inmiddels heeft de praktijk geleerd dat deze ruimte nodig is om de gezellige drukte na afloop van de thuiswedstrijden op te kunnen vangen. Zeker als ook onze vrouwen gelijktijdig thuis spelen.

Uitbreiding bij FCR_resultaatDe afgelopen tijd is er door vrijwilligers flink de nijvere handen uit de mouwen gestoken. Naast de vaste ‘crew’ hebben met name Jaap Barnhoorn en Bert van der Meij het leeuwendeel van de fraaie uitbreiding op zich genomen. Het resultaat mag er zijn. Degenen die er inmiddels een kijkje hebben genomen – waaronder het bestuur van BVCB tijdens de laatste thuiswedstrijd – vergaapten zich. Het was op zich al een rijk bezit maar nu is er nog een extra pareltje bij gekomen. Dank aan de mannen die zich hier tomeloos voor hebben ingezet!!!