De eerste interne jeugdtrainerscursus,voor de onderbouw jeugdtrainers, is succesvol verlopen. Zondagderdeklasser Meerburg bezit een groot aantal
jeugdteams met veel enthousiaste jeugdtrainers. Omdat Meerburg zich realiseert dat niet alleen de selectieteams belangrijk zijn is er gekozen voor
een breed scholingspakket om te komen tot een groot aantal jeugdtrainers die in staat worden gesteld om alle jeugdspelers optimaal te trainen en
te coachen zodat er een betere doorstroming kan ontstaan van jong naar oud.

De organisatie van deze interne jeugdtrainerscursus werd verzorgd door jeugdvoetbalopleiding.Jeugdvoetbalopleiding is landelijk actief bij een
groot aantal verenigingen. Met name op het gebied van scholing van het jeugdkader kiezen clubs graag voor deze unieke aanpak.De vereniging mag zelf het aantal trainers bepalen dat deelneemt zonder extra kosten. Zie voor meer informatie www.jeugdvoetbalopleiding.nl

Jeugdvoetbal 1

De trainers van de onderbouw zijn actief bij de E,F en mini-teams en zijn geschoold in het toepassen van de Wiel Coerver methode om de
jonge kinderen veel balcontacten in uitdagende en speelse trainingsvormen aan te bieden.
Sterk punt van Meerburg is dat de vereniging bewust kiest voor de langere termijn, hierdoor krijgt de jeugdafdeling de juiste prioriteit.

Binnenkort start de specifieke interne jeugdtrainerscursus voor de bovenbouw trainers van Meerburg.Deze is volledig gericht op het opleiden van junioren in de A,B,Cen D-leeftijdsgroepen. Maar nu reeds heeft de leiding aangegeven meer scholing te willen om de stijgende lijn binnen de club uit te bouwen en het jeugdkader aan zich te binden. De clubspecifieke opleidingsmogelijkheden van jeugdvoetbalopleiding sluiten hier volledig op aan.

Verenigingen die nadere informatie wensen over de diverse scholingsmogelijkheden kunnen,vrijblijvend, contact opnemen via info@jeugdvoetbalopleiding.nl

Mark de Horn
Coördinator Jeugdvoetbalopleiding
www.jeugdvoetbalopleiding.nl
06-48563540