In deze periode van het jaar is er weer kans op onweer. Neem geen enkel risico en volg deze instructies nauwgezet. Bij twijfel moet je het veld verlaten. Hoe te handelen bij onweer: