Enige tijd terug ontving onze redactie een scriptie van de hand van Rick Smit. De vraag was of onze redactie ‘er iets mee kon op de site’. Smit, ook al een voetbaldier pur sang, was van mening dat het onderwerp wel paste op onze regionale voetbalwebsite, zeker met het oog op het naderen van de tweede divisie straks. Hieronder kan de lezer een samenvatting vinden van de scriptie alsmede een interview via een podcast met vragensteller Remco Mentink. Duidelijke taal naar wij dachten.

Samenvatting scriptie : ‘Geen promotie, geen degradatie’

Een onderzoek naar het KNVB beleid voor doorstroming tussen amateur- en profvoetbal in Nederland

In mijn scriptie heb ik onderzoek gedaan naar het ontbreken van promotie en degradatie tussen de Topklasse en de Jupiler League. De KNVB probeert al 40 jaar een promotie- en degradatieregeling tussen het prof- en amateurvoetbal in Nederland tot stand te brengen om zo de kwaliteit van het Nederlandse voetbal te verbeteren, maar zij slaagt hier tot op heden niet in. De vraag die centraal staat, is: waarom lukt dat niet? En is er een oplossing?

In het eerste gedeelte van mijn scriptie, de inleiding en het eerste gedeelte van mijn theoretisch kader, vertel ik waarom ik mijn scriptie over dit onderwerp schrijf uit maatschappelijk en bestuurskundig oogpunt. Hier komen het belang van sport in de samenleving, het belang dat de overheid hecht aan sport en hoe zij de sportsector financiert naar voren. Het gene dat hierbij opvalt, is dat ondanks het feit dat overheden, niet alleen de Nederlandse, steeds meer belang hechten aan sport en sport een steeds belangrijkere plek inneemt in de samenleving er weinig wetenschappelijke aandacht voor is.

In het tweede en derde gedeelte van mijn theoretisch kader ga ik aan de hand van een aantal onderzoeken van Noll en van Donaldson die ik heb kunnen vinden, kijken naar de hoofdvraag. Aan de hand van de onderzoeken van Noll ga ik in op voordelen van een promotie- en degradatiesysteem ten opzichte van een gesloten systeem, zoals ze dat in Amerika hanteren. Noll onderbouwt zijn bevindingen aan de hand van een analyse van het Engelse voetbal in de hoogste vijf divisies en is voor mensen die daarin thuis zijn ook zeker het lezen waard. Aan de hand van een onderzoek van Donaldson ga ik in op de valkuilen die sportbeleid in het algemeen met zich meebrengt en hoe deze overwonnen kunnen worden. Door deze valkuilen kunnen clubs namelijk anders op beleid reageren dan de bedenkers voor ogen hadden, wat nu gebeurt in de Topklasse. Donaldson baseert zich in zijn onderzoek op een (deels) mislukte beleidsinvoering in het Australian Football, een casus die enigszins te vergelijken valt met de situatie in Nederland.

In het onderzoeksgedeelte heb ik naast allerlei schriftelijke bronnen zoeken, ook interviews gedaan met verschillende Topklasseclubs, de voorzitter van Achilles ’29 en een deskundige. De KNVB heb ik daarbij ook benaderd maar zij hebben alleen een statement afgegeven.

Daarna heb ik een historisch overzicht gegeven van waarom de KNVB de promotie- en degradatieregeling tot stand heeft willen brengen. Hoe zij dat heeft geprobeerd. En welke (deel)doelstellingen wel of niet gehaald zijn.

Daarna ben ik ingegaan op waarom de promotie- en degradatieregeling niet tot stand is gekomen. Uit dit onderzoek komen dezelfde bezwaren naar voren die de afgelopen tientallen jaren worden genoemd: de licentie-eisen, de speeldagen en het feit dat de amateurclubs liever in de Topklasse spelen vanwege de betere sfeer, derby’s etcetera. Wat daarin opvalt, is dat bijna alle bezwaren terug te voeren zijn tot valkuilen uit het onderzoek van Donaldson of problemen die Noll bij een promotie- en degradatiesysteem signaleert. De oplossingen die zij daarbij aandragen, zijn in de loop der jaren nooit door de KNVB of de clubs voorgesteld of nog erger, juist genegeerd. Dit komt in mijn ogen voornamelijk door de ontstane gewoonte van niet (willen) promoveren bij de clubs en de totaal verschillende visies van de KNVB en de amateurclubs op hoe een promotie- en degradatieregeling moet worden vormgegeven, zeker ten aanzien van de licentie-eisen. De KNVB zit daarnaast in het lastige pakket dat zij niet over alle licentie-eisen, zoals lichtinstallaties en contractspelers, alleen mag bepalen, waardoor een compromis moeilijker wordt.

Waar mijn onderzoek wezenlijk verschilt van al het andere wat over dit onderwerp is geschreven, is de vergelijking met het buitenland. Ik heb mij verdiept in de Belgische, Duitse en Engelse licentie-eisen en die vergeleken met de Nederlandse. De bevindingen die hieruit naar voren komen, zijn op zijn minst opvallend te noemen. De KNVB heeft bij monde van Bert van Oostveen in de Voetbal International voor aanvang van dit seizoen (2014/2015) nog laten weten dat de licentie-eisen in Nederland helemaal niet hoog zijn. Als men kijkt naar de licentie-eisen in het buitenland kijkt klopt dit beeld wat de KNVB schetst totaal niet, zeker als men daarbij vanuit gaat dat het bedrag wat omgaat in de 2. Bundesliga en de Championship ongeveer gelijk is aan dat van de Nederlandse Eredivisie. Daarnaast zijn de Nederlandse licentie-eisen in tegenstelling tot die in het buitenland niet te vinden op internet, ik heb ze na een interview van iemand toegezonden gekregen, en ontbreken er in Nederland overgangstermijnen waar die in het buitenland zeer normaal zijn. De vraagt komt op of de KNVB wel alles ervoor doet om de regeling tot stand te brengen, in ieder geval zou zij de amateurclubs nog een flinke stap tegemoet kunnen komen.

Dat zegt niet dat de oplossing van het probleem alleen ligt bij de KNVB. De voorwaarden die de amateurclubs hebben opgesteld waaronder zij willen promoveren, zijn ten opzichte van de licentie-eisen in het buitenland ook zeer minimaal, dus ook daar valt nog veel te winnen. Je ziet nu dat het erop lijkt dat Achilles ’29 in de Jupiler League blijft spelen dus er zullen blijkbaar voordelen aan zitten die eerst niet verwacht werden. Iets wat op basis van Noll zijn onderzoeken naar voren komt, volgens Noll weigeren clubs buiten Nederland (bijna) nooit promotie omdat het meer voordelen heeft dan nadelen en worden clubs juist door een bond geweerd uit competities en niet andersom.

De oplossing in mijn ogen is beter kijken naar het buitenland, vooral het opnemen van overgangstermijnen lijkt mij zeer verstandig. Hierdoor kunnen clubs langzaam groeien naar de eisen van de Jupiler League zonder onverantwoorde risico’s te nemen of als zij niet willen of kunnen voldoen, kunnen zij ook weer teruggezet worden. Daarnaast zal er over de hoogte van een aantal licentie-eisen echt nog gediscussieerd moeten worden, een aantal licentie-eisen in Nederland zijn achterhaalt en hoog, niet voor niets zijn er de afgelopen jaren zoveel club failliet gegaan in de Jupiler League. Het invoeren van de Tweede Divisie is een stap in de goede richting maar zeker nu veel belofteteams zich lijken terug te trekken, ook vaak vanwege de licentie-eisen, vraag ik me af of de promotie- en degradatieregeling er straks in deze situatie echt wel komt.

Rick Smit.

Note redactie: bij belangstelling is de scriptie opvraagbaar, het liefste per mail: rbs@hotmail.nl