Voetbalverenigingen V.V. Leiden en F.C. Rijnland hebben plannen ontwikkeld om nauw te gaan samenwerken en samen met korfbalvereniging Crescendo gebruik te gaan maken van één sportcomplex aan de Smaragdlaan. In de plannen betekent dat Crescendo zou moeten verhuizen van de Saffierstraat naar sportpark Mors 2 aan de Smaragdlaan. Zowel V.V. Leiden, F.C. Rijnland als Crescendo zijn financieel gezonde sportverenigingen met voldoende vrijwilligers en leden.

Met het oog op de eigen toekomst, de algehele staat van het Leidse amateurvoetbal en de knellende ruimtes binnen de sportaccommodaties in Leiden zijn de verenigingen gaan samenwerken. Dit met als doel om tot plannen voor een mogelijke fusie en gezamenlijk gebruik van het sportcomplex te komen. De verenigingen willen oplossingen aandragen die zowel wenselijk zijn voor de gemeente Leiden (met het oog op het ruimte gebrek binnen de sportaccommodaties en onderhoud) als voor de verenigingen zelf.
Meerdere malen hebben de verenigingen bij het gemeentelijk Sportbedrijf aangeklopt om de plannen met betrekking tot een fusie, samenwerking en complexaangelegenheden te bespreken. Helaas lopen de verenigingen tegen een muur van onwil aan, en komen over de gepresenteerde plannen niet in gesprek met de gemeente. V.V. Leiden, F.C. Rijnland en Crescendo hebben zich bij het CDA Leiden gemeld zodat hun plannen geen stille dood sterven.

Het CDA is geschrokken om te horen dat de gemeente niet wil spreken met verenigingen om te kijken naar mogelijkheden. Het college gaf recentelijk in antwoord op schriftelijke vragen van het CDA aan dat men van mening is dat fusies in principe alleen succesvol tot stand kunnen komen wanneer de verenigingen zélf het initiatief hiertoe nemen. Precies datgene wat deze verenigingen met hun plannen beogen. In het licht van deze antwoorden zou het zeer verstandig zijn om als gemeente Leiden op z’n minst te gaan praten met deze verenigingen om te kijken wat mogelijk is. Dit is tevens een opdracht vanuit het sportaccommodatieplan waar het de bedoeling is dat verenigingen ‘indikken’ en gezamenlijk gebruik gaan maken van velden.

 
Het CDA wil op grond van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad de volgende vragen stellen:

 
1. Wat is de reden van het college om niet met V.V. Leiden, F.C. Rijnland en Crescendo in gesprek te gaan om de mogelijkheden tot een nauwe samenwerking van de voetbalclubs en gezamenlijk gebruik van het sportpark aan de Smaragdlaan te onderzoeken?
2. Hoe rijmt het college de als volgt luidende opdracht uit het sportaccomodatieplan “Om tot efficienter ruimtegebruik van sportvelden te komen, moeten clubs bereid zijn ‘in te dikken’ en velden met elkaar delen.” met het niet in gesprek gaan met verenigingen die plannen hebben die gehoor geven aan deze opdracht?
3. Is het college alsnog bereid om zo spoedig mogelijk met deze drie sportvereniging om tafel te gaan en de mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken? Zo nee, waarom niet?
4. Hoe is het mogelijk dat wanneer verschillende sportverenigingen meerdere malen aan de bel trekken bij de Leidse gemeente de gemeente niet bereid is tot een gesprek? Is het college het met het CDA eens dat dit onwenselijk is?
5. Kan het college garanderen dat dit een incident is? Zo nee, waarom niet?
6. Het is bekend dat het college spreekt met alle voetbalverenigingen in Leiden om een actieplan te maken om zo tot een sterke en vitale voetbalsector te komen. Wanneer kunnen wij dit actieplan verwachten?
7. Is het college bereid de plannen van deze drie Leidse sportverenigingen op te nemen in het voorgenomen actieplan voetbal?

 
Namens de CDA Leiden fractie,
Klaas de Vries
Julius Terpstra (duo-raadslid, foto)