De voorgenomen fusie tussen SVOW en S.V. Alkmania is op 25 maart door de algemene ledenvergadering van Alkmania goedgekeurd. Een ruime meerderheid van de aanwezige leden stemde in met het fusievoorstel van de voetbalverenigingen.

Het is nog niet definitief dat de twee verenigingen met ingang van het voetbalseizoen 2015/2016 samen verder gaan als één vereniging. Op de algemene ledenvergadering van SVOW was niet 2/3 van het totaal aantal leden aanwezig. Hierdoor was een stemming niet rechtsgeldig. Op 8 april is er daarom opnieuw een algemene ledenvergadering. Het maakt dan niet uit hoeveel leden er aanwezig zijn. De stemming voor een fusie zal dan door 2/3 van de aanwezige leden gedragen moeten worden.

De nieuwe naam van de fusieclub is nog niet bekend. Daarover wordt op 15 april tijdens een gezamenlijke algemene ledenvergadering nogmaals gestemd. Mits de leden van SVOW de fusie tijdens de algemene ledenvergadering van 8 april goedkeuren.