Na een korte tussenstop gaan de OLD STARS in september het glas weer met elkaar heffen. De plaats waar op vrijdag 18 september 2015 de vakantieverhalen kunnen worden uitgewisseld is de kantine van Lugdunum, dat als uitgangsbasis fungeert voor het Old Stars Café. Vanaf 18.00 uur is iedereen die zich ook maar een beetje betrokken voelt bij de Leidse sport, tegen de gebruikelijke condities welkom in de Kikkerpolder.

Daar werd in juli ook de afsluitende barbecue gehouden, waarbij alles meezat. Rond de zestig aanwezigen genoten van het mooie weer, het heerlijke vlees en het goede sfeertje dat elke bijeenkomst van het OSC, dat (om alvast te noteren) op 23 oktober gehouden wordt bij GHC.

De spelregels van het Old Stars Café:

De bijeenkomsten beginnen steeds om 18.00 uur
Het entreegeld bedraagt € 10,00
U krijgt daarvoor vier consumpties en een aantal hapjes
Het geld dat overblijft wordt opgespaard om daarmee af en toe extra activiteiten te organiseren
Introduce(e)s zijn, tegen betaling van € 10,00, van Harte Welkom.

Ga voor meer informatie naar de website van het Old Stars Café via www.oldstarscafe.nl