De algemene ledenvergadering van UVS heeft maandag 26 januari 2015 een nieuw vijfkoppig bestuur benoemd. De nieuwe bestuursleden nemen de plaats in van Huub de Veld (voorzitter), Nico Erades (secretaris), Matthy Overdijk (penningmeester), Lucas Riethoven (jeugdvoorzitter) en Henk van der Nat (complexbeheer). De nieuwe bestuursleden zijn afkomstig uit de zogenoemde commissie Riethoven, die begin vorig jaar werd ingesteld om de financiële en organisatorische problemen van de vereniging te helpen oplossen.

Mat de Tombe (58 jaar) is de nieuwe voorzitter van de zaterdagse derdeklasser. De Tombe is zelfstandig ondernemer en via de Stichting Topvoetbal Leiden (STL) reeds twee jaar betrokken bij de plannen om de vereniging naar een hoger plan te tillen.
Pieter van Dam (62 jaar) gaat de functie van secretaris en vice-voorzitter bekleden en heeft tevens communicatie in zijn portefeuille. Van Dam is auteur van het beleidsplan Koers 019 en is binnen de vereniging verder actief als trainer/jeugdleider van het hoogste meisjesteam.
Hans Hoogeveen (54 jaar) is benoemd tot tijdelijk penningmeester van UVS. Hoogeveen is werkzaam als beleidsadviseur en controller van het Onderwijsbureau Hollands Midden in Leiden. Binnen de jeugdafdeling is hij reeds actief als trainer/jeugdleider van de C3.
Jan Kolen (52 jaar) gaat binnen het bestuur de functie van jeugdvoorzitter vervullen en leiding geven aan de nieuw in te richten jeugdafdeling van de vereniging. Kolen is als hoogleraar Landschapsarcheologie en Cultureel Erfgoed verbonden aan de Universiteit Leiden en is tevens directeur van het Center for Global Heritage and Development. Binnen de jeugdafdeling is hij reeds actief als jeugdleider van de C2.

Nieuw bestuur

Ron van der Weijden (46 jaar) behartigt binnen het bestuur de portefeuille commerciële zaken en zal in die hoedanigheid onder andere verantwoordelijk zijn voor het sponsorbeleid van UVS. Van der Weijden is zelfstandig ondernemer. Hij is oprichter van de kledingshop van UVS en tevens actief als trainer van de C2.
Het nieuwe bestuur heeft aangegeven de eerste zes maanden na haar aantreden te benutten om de financiële positie en organisatiestructuur van UVS verder te analyseren en een nadere uitwerking te geven aan het beleidsplan Koers 019. Na dat half jaar zal het bestuur aan de leden van UVS haar plannen presenteren tijdens een buitengewone ledenvergadering.
Het bestuur zal tijdens haar werkzaamheden permanent ondersteund worden door de overige leden van de commissie Riethoven. Deze leden zijn: Jos van Alphen (senioren- en vrijwilligerscoördinator en reïntegratieconsulent), John van Duuren (leider E4–junioren en logistiek manager LUMC),
Lars Moller (advocaat), Aad Neuteboom (lid Commissie Technische Zaken UVS en teamleider verpleegafdeling Hartziekten LUMC), Jan Erik Stijnman (leider UVS F2 en organisatie-adviseur) en Lucas Riethoven (Senior Accountmanager Sepa Green).

Nieuwe kascommissie

Tijdens de algemene ledenvergadering hebben zich vijf leden aangediend om de nieuwe kascommissie te bemensen: Fred Sieval, Joep Noordman, Hans van Eijgen, Nico Nesselaar en Ben van Diemen. Zij nemen de plaatsen in van Koos Schreuder, Ed van Duyl, John Boom, Gerard Tegelaar en Frits van der Heiden, die hun functies ter beschikking hadden gesteld.  Het nieuwe bestuur streeft naar transparantie bij de opstelling en uitvoering van het financieel beleid en wil duidelijke controlemechanismen inbouwen om een herhaling van de huidige financiële problemen te voorkomen. De kascommissie zal hierbij een belangrijke rol vervullen.