Deze heenwedstrijd kreeg eind september in Leiden door betreurenswaardige gebeurtenissen op het veld en op de tribune een beladen karakter.
De besturen van de beide verenigingen hebben intussen, in gedegen bestuurlijk overleg, de incidenten en de achterliggende oorzaken grondig besproken. Daarbij is vastgesteld dat, hoewel voetbal een volkssport is die door alle geledingen in de samenleving wordt bedreven en bekeken, excessen hoe dan ook zo krachtig mogelijk bestreden moeten worden.
Dat voetbal ook een emotionele sport is, wordt door beide besturen onderkend. Voetbalbestuurders hebben tegenwoordig een groeiende maatschappelijke functie.

Daarbij heeft het bestuur van een voetbalvereniging in dit tijdsgewricht op sommige sportparken soms een gecompliceerde taak te vervullen waar het de openbare orde rondom de velden betreft. De besturen van Roodenburg en Reeuwijk zijn zich bewust van deze taakverzwarende elementen en hebben elkaar gevonden in de analyse en evaluatie.

De uitdaging en de wens om de aanstaande wedstrijd zo rimpelloos mogelijk te laten verlopen, zal in de beide verenigingen breed worden uitgedragen.
IJs en weder dienende wordt op 31 januari 2015 naar verwachting de voetbalsport gediend met een sportieve en liefst vooral spannende wedstrijd.
De beide elftallen en de beide besturen willen laten zien dat op die dag een goede wedstrijd, in een goede collegiale sfeer, de slechte herinnering kan wegnemen!