Er speelt en speelde van alles bij Leidsche Boys aan de Vliet. Tijd om even een gesprek aan te gaan over de trainersstaf, de accommodatie, de jeugd, de wensen, het moeten afzeggen van een wedstrijd en de gemeente. Piet van Kampen trok erop uit namens onze redactie.

Na het vertrek voor de voormalige voorzitter Alex Neuteboom is Michael van der Harg de interim-voorman van Leidsche Boys. Op niet al te lange termijn verwacht hij dat tijdens de eerstvolgende ledenvergadering deze haar fiat zal geven voor de benoeming als definitieve preses van de 93-jarige vereniging.

Van der Harg oogt enthousiast en ziet de toekomst voor zijn club met vertrouwen tegemoet. ,,We gaan met de tijd mee. Vijf jaar geleden werd er een normen- en waarden commissie in het leven geroepen en dat werk prima. Er zijn hoegenaamd geen strubbelingen binnen de club. Dit jaar is er een technische commissie aangesteld en ook de website zal worden aangepast”,  licht hij de gang van zaken toe. ,,Een nieuwe commissie probeert met veel enthousiasme ook weer het jeugdvoetbal terug te halen naar Leidsche Boys. Ook de kantine is opgeknapt”, schetst Michael dat de club volop in beweging is.

LB 3

Fusie

Over een mogelijke fusie met buurman GHC is hij zeer terughoudend. ,,Zolang de gemeente niet aan de bel heeft getrokken wordt er binnen de club niet over gesproken. Eigenlijk wil ik het woord niet in de mond nemen”, is hij vastberaden. ,,Wij zijn een stabiele vereniging en financieel gezond. Op zaterdag spelen er zes teams waaronder ook een damesteam. De animo hiervoor is groeiend. Op zondag hebben wij nog zes teams met daarbij een veteranenteam. Wij willen zolang mogelijk de zondagtak in stand houden en denken er nog niet over om alles –zoals bij veel andere verenigingen – naar de zaterdag te verschuiven.” Een duidelijk standpunt dus. Ook al spelen de standaardteams van de zaterdag- en de zondagtak in de kelder van het amateurvoetbal, bij Leidsche Boys staat plezier in het spelletje voorop. Het is van oudsher een vereniging waar gezelligheid en beleving van het grootste belang zijn.

Samenloop

Tijdens dit seizoen kreeg het zondagteam drie punten in mindering van de KNVB. De oorzaak? Voor de uitwedstrijd naar Stolwijk kon het trainersduo Richard van der Graaf en Michael van Sels geen team op de been brengen en kon de wedstrijd geen doorgang vinden. ,,Een nare samenloop van omstandigheden”, licht Van,der Harg toe. ,,Schorsingen, blessures en een paar vakantiegangers, alles kwam tegelijk. Overigens blijft het trainersduo ook volgend seizoen aan het roer van het vlaggenschip staan. ,,Onlangs zijn we met hen rond gekomen. Bij andere clubs gebeurt dit vaker in een vroeger stadium maar bij ons gaat het wat kalmer aan”, glimlacht hij veelzeggend.

Toekomst

Hoe ziet de beoogde voorman van de club de toekomst? Hij heeft wat wensen met betrekking tot de accommodatie. ,,Graag een kunstgrasveld zodat ons tweede veld, dat nu overbelast wordt door er op te trainen en te spelen, dan vrijwel altijd bruikbaar is. Ook meer onderhoud vanuit de gemeente zou wenselijk zijn.” Er leeft echter nog een grote wens bij hem en dat is uitbreiding van de accommodatie. Nu gebeurt het regelmatig dat er een beroep op buurman GHC moet worden gedaan om een paar kleedkamers te mogen gebruiken en soms ook een veld. ,,Dat ging altijd in goed overleg maar tegenwoordig moet dat allemaal via het gemeentelijk sportbedrijf lopen. Het is een onnodige omweg”, in de ogen van Van der Harg. Ook hij is er zich van bewust dat de voetbalsport bij de gemeente een beetje een ondergeschoven kindje is. Desalniettemin ziet Van Harg de toekomst met vertrouwen tegemoet. Zijn verwachte benoeming als voorzitter is voor de ambitieuze spreker een uitdaging die hij zeker niet uit de weg zal gaan.

Comments are closed.