De grootste pleitbezorger voor het Leidse voetbal is zonder meer Tom Holswilder. De eigenaar/uitbater  van  “Koetshuis de Burcht” is het al  jaren een doorn in het oog dat er in Leiden geen topamateurvoetbal te zien is, terwijl 10 kilometer verderop aan de kust en in de Bollenstreek gespeeld wordt op schitterende accommodaties en voor veel publiek.

Toegegeven FC Boshuizen schurkt tegen de hoofdklasse aan maar de belangstelling en organisatie staat in geen vergelijk tot de zaterdagclubs even verderop. Ook het gebrek aan jeugd en back-up staat een structureel verblijf op topniveau in de weg. UVS is voorlopig nog bezig het verleden te overbruggen en zal op korte termijn ook het gat niet kunnen dichten. DoCoS is groot en gezond maar laat, terecht, de breedte niet vallen voor een ongewis avontuur in de top.

De droom van Tom is niet makkelijk te realiseren Als ik hem zie hebben we het er altijd over. Constant denkt hij na over eventuele mogelijkheden en stappen. Meerdere malen al heeft hij brainstormsessies georganiseerd met clubs en geïnteresseerden. Al even zoveel maal blijkt het moeilijk en zelfs vaak niet mogelijk clubs op één lijn te krijgen. Clubs hebben, en dat is zeer logisch, allemaal hun eigen cultuur, geschiedenis en belangen. Vaak is  historisch een gezonde en soms minder gezonde animositeit ontstaan.  Het clubhart is groter dan het  “Leids-voetbalhart”. Op zich  ook weer ontzettend mooi. Al die mensen die in voor-  maar ook in tegenspoed,   pal achter hun club staan. Het staat echter wel Tom’s droom in de weg;  een Leids elftal dat competitief de strijd aan kan gaan met de Bollenstreek.

Tom Holswilder en Alfons Groenendijk tijdens de loting 1e ronde Koetshuis 'De Burcht' Cup
Tom Holswilder en Alfons Groenendijk tijdens de loting 1e ronde Koetshuis ‘De Burcht’ Cup

Deze tijd van aankomende fusies zou een mooi moment kunnen zijn om dingen te veranderen. De basis van deze fusies is echter niet gefundeerd op sportieve prestatieverhogingen. Het gaat in vele gevallen om teruglopende ledenaantallen en financiële malaise bij de clubs en om,laten we het maar gemeente-tactische redenen noemen. Het is wel heel optimistisch gedacht om ambitie naar topniveau in deze fusie-ronde te verwachten.

Wat zou dan de oplossing moeten zijn om topvoetbal in Leiden te realiseren en is dat realistisch? Mijns inziens  is dat de meeste kans van slagen het oprichten van een compleet nieuwe club is. Ik hoor u al denken, wat een wartaal. Ja het klinkt inderdaad bezopen en onrealistisch, maar om structureel een club op topniveau  te krijgen binnen de Leidse voetbaljungle, moet je ook out of de box durven denken.

Tom is er van overtuigd dat de benodigde financiële middelen te genereren zijn. Organisatorisch vermogen en voetbal know how is ook wel voorradig in Leiden. En voetbaltalent is er in overvloed. De moeilijkheid zit hem in het samenbrengen van deze factoren. Het bundelen van deze krachten met hetzelfde uiteindelijke doel en gedachten. De gemeente zal moeten faciliteren. Er zullen vaak op het oog onneembare stappen moeten worden gezet. Vallen, opstaan , vallen en weer opstaan. Het allergrootste obstakel zal echter de factor geduld zijn. Alleen met een langer termijn visie en beleid is er kans van slagen. Er zal botthom up ipv top down moeten worden gedacht en gehandeld.

Van het top down model zijn legio voorbeelden te noemen die gedoemd tot mislukken waren. Wat te denken van Turkyemspor en Chabab in Amsterdam, Young Boys in Haarlem, WKE in Emmen en verder terug Kranenburg in Den Haag en zo kan ik nog wel even doorgaan.  Allemaal clubs waarvan het waterhoofd te zwaar werd voor de nek. Nee de enige kans is opbouwen van onderaf. Eerst investeren in een prima jeugdopleiding met trainers die eigen ambitie ondergeschikt willen maken aan clubambitie. De beste jeugd selecteren uit de stad en regio en daar jaren mee aan de slag gaan. Daarnaast ook een professionele organisatie neerzetten richting het seniorenvoetbal. Geleidelijk en verantwoord doorgroeien naar het topniveau  En 10 tot 15 jaar geduld hebben. Niet direct willen oogsten maar eerst investeren, veel en lang investeren. Daar ligt ook meteen het grootste probleem. Zijn er  sponsoren die willen investeren op de lange termijn zonder zekerheid?  Zijn er trainers die willen investeren in een ideaal ipv een kampioenschap? Is het Leidse voetbal bereid te accepteren en zelfs te participeren?

Allemaal vragen waar niet direct antwoord op te geven is.  Maar één ding is zeker, zo doorgaan zal de kloof alleen nog maar vergroten en zo zal er geen structureel prestatief topvoetbal in Leiden te zien zijn.  Alles zal ook afhangen van de professionaliteit van de drie peilers waarop gebouwd moet worden; financiële onderbouwing,  organisatorische kwaliteit en voetbalvisie –beleid.

Ik realiseer me dat er nog heel veel, ook praktische problemen te tackelen zijn. Zoals o.a. waar te spelen, hoe het geheel op te starten, hoe talentvolle jeugd naar je toe halen zonder in conflict te komen met de traditionele clubs. Etc. etc. etc.

Nog een hele lange weg te gaan voordat Leiden structureel topvoetbal heeft. Zijn er mogelijkheden? Ik denk zeker dat het serieus onderzoek waard is. Wel zal het hele Leidse voetbal er positief tegenover moeten staan. Ook clubs zullen out of de box moeten gaan denken. Dat is in het conservatieve voetbalwereldje een hele opgave.

Maar wat zou het prachtig zijn en wat zou Tom Holswilder er gelukkig van worden. Tenslotte is het zijn droom. Maar voorlopig komen we in dit stuk nog niet verder dan wat wilde ideeën waarvan de realiteitszin nog moet worden vastgesteld. Het is een start, een aanzet tot nadenken en doorfilosoferen.

Het zou dan ook mooi zijn als mensen reageren op dit stukje. Met elkaar van gedachten wisselen, aftasten, in beweging komen. Dat zou al een goede eerste stap zijn. Ook de gemeente zou positief mee moeten gaan denken. Als Leiden sportstad wil zijn moet het er naar handelen ook. Sportbeleid mag niet uitsluitend op praktische en financiële gronden worden gevoerd. Sport gaat voor een deel ook om iets anders. Winnen en presteren.

Comments are closed.