Het veertiende Lopend Vuurtje van 2016 is daar. Dit is nummer negenentwintig alweer van dit seizoen! Wekelijks weer de nodige nieuwtjes uit de keuken van de clubs. Wellicht niet altijd onbekend, maar er ontsnappen nu eenmaal zaken aan de aandacht van een ieder. Clubs, aarzel niet om uw nieuws te delen. Trainersnieuws? Spelersnieuws? Verbouwing? Jubilaris? Lid van Verdienste? Stuur uw informatie naar [email protected] Voor het overige struint onze redactie de velden zelf ook af uiteraard. Deadline voor het volgende nummer is dinsdag 12 april voor 22 uur!

In volstrekt willekeurige volgorde:

 • Voorschoten ’97 houdt vast aan wens voor kunstgrasveld en nieuwe atletiekbaan! Bestuur en leden van Voorschoten ’97 doen een klemmend beroep op de gemeenteraad van Voorschoten om op 12 mei aanstaande niet in te stemmen met de adviesnota van het college van B&W van 31 maart jongstleden inzake het toetsingskader en de beoordeling van de aanvragen sportaccommodaties. Het bestuur en de leden van Voorschoten ’97 zijn bijzonder teleurgesteld over het voorstel. Belangrijkste punten van kritiek zijn dat het stuk geen inhoudelijke visie laat zien op de ontwikkeling van sportvoorzieningen voor de gemeente Voorschoten en het economische en maatschappelijke nut dat hier van uitgaat. Verder gaat het voorstel nauwelijks in op de  reactie van 21 maart jongstleden die door het bestuur aan het college is gestuurd. Een aangevraagd gesprek hierover met de wethouder is kennelijk niet mogelijk. Het uiteindelijke voorstel is slechts een eenzijdig financieel verhaal dat op de korte termijn is gericht (met name 2017). Het ontbreekt aan een visie. Voorschoten ’97 loopt tegen de grenzen van haar capaciteit aan en beschikt niet over een deugdelijke atletiekvoorziening. Het college lijkt daarin geen verantwoordelijkheid te willen dragen. Voorschoten ’97 houdt daarom onverkort vast aan haar wensen voor een kunstgrasveld en een  kunststof atletiekbaan van 300 meter. Aan de aanleg van deze baan wil de vereniging zelf via fondsenwerving bijdragen. De vereniging meent dat met een bescheiden investering van de gemeente Voorschoten er een stevige impuls aan de kwaliteit van de sportvoorzieningen en aan onze vereniging kan worden gegeven die economisch en maatschappelijk een positief effect hebben. Aldus het bestuur.
 • De Rabobank Leiden-Katwijk en RCL hebben op zaterdag 2 april een sponsorovereenkomst gesloten. De Rabobank en de Leiderdorpse vereniging breiden hun succesvolle samenwerking uit. In dit kader is de Rabobank tot de businessclub van RCL toegetreden, waarin inmiddels vele bedrijven en organisaties zijn vertegenwoordigd. Netwerken en genieten van sport gaan bij RCL zo hand in hand.
 • Trek in de samenvatting van de wedstrijd tussen Hazerswoudse Boys en Lugdunum? Dankzij de collegae van Studio Alphen kan dat. Hierbij de link: youtube.com/watch?v=CAQ2N7rz0rU. Voor alle duidelijkheid, Henk de Cler is de BROER van Tim:)
 • Toen de tweede helft een aanvang nam, posteerden Van der Luijk en Wik van der Wijngaard, doorgewinterde RCL’ers  zich voor het bord met de tekst: Bedankt dat je OOK vandaag hier niet rookt. De beide aanhangers van rood en wit staken demonstratief een klein sigaartje op (merk Mehari) en zochten hun vaste plaats op. ,,Wij roken al meer dan vijftig jaar een paar sigaartjes, alleen tijdens de wedstrijd. Dat ritueel laten wij ons niet afnemen.”
 • De eerste stappen zijn gezet en we gaan op weg naar meer.  Waar gaat het over? De samenwerking tussen onze redactie en de website van Echte Voetballers ofwel: https://www.echtevoetballers.nl
 • Vrijdag 3 juni de tweede Leidse (regio) VoetbalQuiz, georganiseerd door onze redactie te samen met BibA Quiz Promotions. Plaats van handeling: HomeTownLounge te Leiden. Dinsdag 5 april werd een en ander al gepubliceerd op onze website. Een dag erna staat de teller al op tien inschrijvingen. Aanmelden kan tot uiterlijk 6 mei. Bij minimaal 25 aanmeldingen (a vier personen) zal de Quiz doorgang vinden. Uw club (leden) zijn ook welkom. Maar ook supporters mogen meenemen, alsmede lieden die denken kaas te hebben gegeten van het (inter)nationale en regionale voetbal. We zien de aanmelding graag verschijnen!
 • Vorige week vrijdag verscheen dit bericht in de media: ,,Tijdens een drukbezochte en bewogen gecombineerde ledenvergadering hebben de voetbalclubs ARC en Alphense Boys besloten tot een fusie. De beide voorzitters Gerard van der Klaauw (ARC) en Kees Jansma (Alphense Boys) zetten na een rumoerige avond hun handtekening onder een overeenkomst. Het bleek om 1 april grap te gaan, waar menigeen in is getuind.
 • Natuurlijk organiseert GHC weer het sponsortoernooi, dit keer op 5 juni. Het wordt de 29e keer alweer. Er zijn al veel aanmeldingen binnen, maar helaas niet van iedereen. Daarom heeft de club een reminder gestuurd. Snel inschrijven voor de recreatieve of competitieve poule  is het devies! Zie verder de GHC-site
 • Op de site van onze collega’s van  Voetbalrotterdam.nl lazen we het volgende bericht: ,,Met ingang van het seizoen 2016/’17 worden in het amateurvoetbal de wedstrijdschema’s voor de categorie A veldvoetbal aangepast. Met name voor de verdeling van wedstrijden over het seizoen zijn de wedstrijdschema’s van groot belang. Elk seizoen geven de verenigingen bij de (digitale) inschrijving hun wensen voor het nieuwe seizoen aan. Deze wensen moeten leiden tot de gewenste verdeling van wedstrijden per weekend en over het seizoen heen. Speelt het eerste en tweede team gelijktijdig thuis? Of juist niet? Speelt de B1 gelijktijdig thuis met A1? De reden van de aanpassing is dat de KNVB hierdoor de wensen van verenigingen maximaal kan inwilligen. De nieuwe schema’s bieden in vergelijking met de huidige schema’s meer mogelijkheden, wat positief is voor de verenigingen. Veel verenigingen gebruiken de wedstrijdschema’s, bijvoorbeeld voor de presentatiegids of website. Om die reden worden de schema’s voor de categorie A graag beschikbaar gesteld. Per district kan ook worden besloten de nieuwe schema’s ook te hanteren voor competities in categorie B. Het district informeert uiteraard de verenigingen dan hierover.
 • Kagia meldt: ,,Op 5 mei is het weer zover. Dan vindt het jaarlijkse toernooi voor de pupillen weer plaats. Naast de E- en F-pupillen is er ook dit jaar weer voor de allerkleinsten een toernooi. De minipupillen mogen in een 4 tegen 4 toernooi uitmaken wie de beste is. Met vele clubs uit de omgeving van de bollenstreek, zal het ook dit jaar weer een onvergetelijke dag worden.” Alle details op de site van de club uit Lisserbroek.
 • Voorschoten ’97: ,,Het clublied is een belangrijk onderdeel van het culturele erfgoed van een voetbalclub. Sommige clubliederen genieten nationale bekendheid, andere leiden een wat anoniemer bestaan en verdienen extra aandacht. Voorschoten’97 heeft een prachtig clublied, dat steeds vaker ten gehore wordt gebracht. Maar hoe is ons clublied eigenlijk ontstaan?” Tekst en muziek, alles is te inden op de site van Voorschoten’97.
 • Op woensdag 4 mei is er een jeugdvoetbaldag bij DoCoS: ,,Alle kinderen uit de C/D/E/F-jeugd van 6 tot en met 15 jaar kunnen hier aan deelnemen. Van keeper tot spits, iedereen is welkom! Voor de keepers is er een speciaal programma, onder leiding van deskundige keepertrainers. Je hoeft niet lid te zijn van een bepaalde vereniging, iedereen kan zich aanmelden!” Dat kan online via de site van de Leidse club.
 • Het digitale clubblad van Hazerswoudse Boys, Sportvriend, is nu online te lezen op de site van de vereniging.
 • Woensdag 27 april aanstaande organiseert L.V.V. LUGDUNUM wederom het jaarlijkse en succesvolle KONINGSDAG Familietoernooi. Lugdunum is nog steeds op zoek naar teams die mee willen doen.
 • Oegstgeest heeft een nieuwe hoofdsponsor gevonden: ,,We zijn blij te kunnen melden dat de firma Rijndorp Installaties bereid is voor de komende twee seizoenen hoofdsponsor van onze vereniging te zijn.” Op de site van de derdeklasser staat natuurlijk veel meer te lezen.
 • UDO en Oegstgeest zijn nog steeds volop bezig om de fusie te realiseren. De leden worden op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen. De volgende bijeenkomst vindt plaats op 18 april in de kantine van VV Oegstgeest. De verschillende werkgroepen zijn hun werkzaamheden gestart, er zijn verschillende gesprekken gevoerd met de gemeente en er is overleg geweest met andere Voscuyl gebruikers. Kortom, belangrijk voor iedereen die betrokken is bij de clubs.
 • Wellicht al gezien, maar natuurlijk wordt er op de site van Warmunda ook aandacht aan besteed: ,, De voorbije weken waren enkele bemanningsleden van LeidenAmateurVoetbal te gast op sportpark ‘Overbos’ in Warmond. Juist ja, de thuishaven van Warmunda. De club die forse stappen heeft gemaakt en nog steeds aan het maken is! Met name Hidde de Meij en Ruud Fraij spendeerden de nodige uurtjes om in de keuken te kijken bij deze sympathieke dorpsclub. Er kwamen…. ” Club in beeld dus, zie ook de header op onze homepage.
 • Vrolijke tijden voor Meerburg: ,,Zondag 3 april werd een gouden dag voor de Meerburg senioren selectie. Allereerst werd het tweede elftal, spelend in de reserve derde klasse, op vier wedstrijden voor het einde reeds kampioen en ging het eerste team door waar ze al lang mee bezig zijn : winnen! Ook hier lonkt het kampioenschap.” Het wekt geen verbazing dat dit  te lezen viel op de site van de club uit Zoeterwoude. Wat een seizoen voor Meerburg!
 • De eerste kampioen bij Woubrugge: ,,Met als afsluiter een wedstrijd met 14-0 gewonnen, zijn de Dames kampioen geworden.” Niet zo maar kampioen, maar ongeslagen zelfs.