Vv Oegstgeest en vv UDO hebben op 1 juli 2016 besloten te gaan fuseren en deze fusie in beginsel met ingang van het seizoen 2017-2018 te realiseren. In dat seizoen zou er nog op twee locaties worden gespeeld. De Fusiebegeleidingscommissie (FBC) is tot de conclusie gekomen dat deze planning te ambitieus is, omdat er zowel bij de gemeente als bij de twee verenigingen nog vele besluiten moeten worden genomen.

De FBC heeft daarom besloten de eerste stap in het fusieproces over te slaan. Het doel is nu de fusie met ingang van het seizoen 2018-2019 te laten plaatsvinden en op dat moment ook als fusievereniging op één complex te gaan voetballen. De voorbereidingen van de fusie gaan onverminderd door. Begin januari wordt een informatiebijeenkomst voor de leden van beide verenigingen gehouden. Op deze bijeenkomst worden voorstellen voor een naam, clubkleuren en logo van de nieuwe vereniging gepresenteerd. Ook zullen de plannen voor een nieuwe accommodatie worden toegelicht.

fusie