Doel en Inhoud, curcus Trainer-Coach III: de cursisten leren jeugdvoetballers te trainen, te coachen en te begeleiden bij wedstrijden. Uitgangspunt is dat de Trainer-Coach III (Jeugd) leert om trainingen af te stemmen op de verschillende leeftijdsgroepen en zo jeugdspelers beter leert voetballen. De TC III (jeugd) werkt voornamelijk met (selectie)teams van A-, B-, C-junioren of D-pupillen. De opleiding gaat uit van het profiel van de Trainer-Coach III Jeugd.

Daarin is aangegeven wat van een Trainer-Coach III mag worden verwacht, anders gezegd wat zijn of haar kwaliteiten zijn:

· Visie op voetballen en leren voetballen

· Het lezen van wedstrijden (11 tegen 11)

· Het coachen tijdens wedstrijden

· Het geven van een training die gericht is op de voetbalontwikkeling

· Het begeleiden van jeugdspelers

· Blessurepreventie en Periodiseren

· Zelfreflectie

Organisatie

De KNVB Academie gaat uit van competentiegericht opleiden. De cursisten staan daarin centraal en worden ondersteund in hun leerproces. De cursisten voeren tijdens de opleiding in de praktijk opdrachten uit die worden vastgelegd in een logboek (portfolio). De opleiding bestaat uit twee delen: een cursus- en een ervaringsdeel. Het cursusdeel bestaat uit 24 wekelijkse bijeenkomsten van 3 uur.

Het stage-(ervarings)deel wordt begeleid door een stage(praktijk)begeleider. Een stage(praktijk) begeleider is een daartoe gekwalificeerde trainer uit de vereniging waar de cursist toe behoort. De begeleider dient minimaal over het diploma Trainer-Coach III te beschikken.

KNVB TC 3 cursus (UEFA C license) op maandagmiddag op ROC Leiden Sport en Bewegen

Start: nieuwe seizoen 2016/2017 in september

Inschrijven: s.luykx@rocleiden.nl

Tijden: maandagmiddag van 12.00 tot 15.00

Kosten: € 745,-

Met sportieve groet, Stefan Luykx