In 58 van de 60 kunstgrasvelden zit een hogere concentratie kankerverwekkende stoffen dan is toegestaan in consumentenproducten, meldt NU.nl. De NOS heeft een analyse van het onderzoek van bandenbranchevereniging VACO in handen. Nu.nl laat weten dat de omroep van een aantal velden de onderzoeken mocht inzien. VACO heeft in totaal al op honderden velden onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat de stoffen gemiddeld de normen voor consumentenproducten overschreden tussen de 1,5 en 3,7 keer. Op de meest vervuilde velden zijn concentraties gevonden van stoffen die zelfs zes keer deze norm overschrijden.

Consumentenproduct

De norm voor consumentenproducten is evenwel niet van toepassing op kunstgrasvelden, waardoor de velden als veilig te boek staan. De NOS meldt echter dat veel wetenschappers het erover eens zijn dat de velden moeten worden beschouwd als consumentenproducten, omdat spelers huidcontact met het kunstgras hebben. Tot 1 december kunnen clubs en gemeenten zich nog melden voor het onderzoek van de brancheorganisaties Vereniging Band en Milieu en VACO.

Onderzoek

Een onderzoek van IndusTox naar de gezondheidseffecten van de rubberkorrels onder toezicht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waar de branche zelf mee schermt, zou volgens door Zembla geïnterviewde experts niet op orde zijn. Het RIVM doet momenteel aanvullend onderzoek. In Nederland zijn ongeveer tweeduizend kunstgrasvelden. Het onderzoek van de branche staat los van het onderzoek dat RIVM en de KNVB houden. Er wordt naar gestreefd dit onderzoek af te ronden voor het einde van het jaar.

Bron: nu.nl