Het bestuur van RCL en het college van burgemeester en wethouders hebben op 23 mei jl.  overeenstemming bereikt over onder meer de financiering van het nieuwe clubgebouw, de implementatie van de effecten van de Sportnota in de begroting van RCL en de aanleg van twee kunstgrasvelden ter vervanging van twee grasvelden. Onderhandelaars Kees van der Burg (voorzitter RCL) en Michiel van der Eng (wethouder Sport) maakten in een constructief overleg bindende afspraken over deze onderwerpen.

Quotes van de onderhandelaars

Kees van der Burg: ,,Het bestuur van RCL is verheugd met het bereikte akkoord tussen het College en RCL. RCL wordt in staat gesteld om de accommodatie aanmerkelijk te verbeteren middels een nieuw clubgebouw en de aanleg van twee kunstgrasvelden. De oplossing is goed voor RCL en goed voor Leiderdorp. Naast het voetbal zal straks ook het sportcomplex van RCL toonaangevend zijn. Wij kunnen onze leden en deelnemers aan o.a. schoolvoetbal en voetbalstart straks in staat stellen om nog meer en beter te gaan sporten. RCL is er dan klaar voor om het complex 7 dagen per week te gaan gebruiken. De bereikte oplossing brengt RCL met grote stappen vooruit en RCL kan de toekomst nu met vertrouwen tegemoet zien. Tot slot is een groot compliment aan ieder van mijn mede RCL bestuursleden op zijn plaats voor hun enorme inzet en vasthoudendheid om deze oplossing te bereiken.”

Michiel van der Eng: ,,Wij zijn erg blij dat we over deze drie onderwerpen samen goede maatwerkafspraken hebben kunnen maken. Er is duidelijk sprake van een win-win situatie. RCL kan met deze afspraken hun eigen nieuwe clubgebouw gaan bouwen, en de gemeente realiseert  met de maatwerkafspraken de beleidsdoelen uit de Sportnota. Bovendien investeren we in een kwaliteitsverbetering voor de sporters door versneld twee kunstgrasvelden aan te leggen. Deze oplossing is goed voor de  sport in Leiderdorp.”

'Wethouder Michiel van der Eng met Kees van der Burgh (voorzitter RCL)'. Foto J.P. Kranenburg.
‘Wethouder Michiel van der Eng met Kees van der Burgh (voorzitter RCL)’. Foto J.P. Kranenburg.

Nieuw clubgebouw

De gemeente heeft in juli 2015 al toegezegd een  gemeentegarantie te verstrekken voor de door RCL op te nemen lening voor de nieuwbouw van het clubgebouw. Hierdoor betaalt RCL aanmerkelijk minder rente dan zonder gemeentegarantie.

De gemeente verzorgt het straatwerk rond het nieuwe clubgebouw, en geeft ondersteuning in de vorm van portocabins gedurende de bouwperiode, waardoor (zij het met enige beperking) de noodzakelijke kleedruimten en kantine gedurende het voetbalseizoen beschikbaar blijven. Aanvullend verstrekt de gemeente een kortlopend  overbruggingskrediet tijdens de bouwperiode van het clubgebouw. Naar verwachting zal het nieuwe clubgebouw zo rond het voorjaar van 2017 feestelijk in gebruik kunnen worden genomen.

Implementatie Sportnota

RCL en de gemeente zijn het eens geworden over de implementatie van de effecten van de Sportnota 2013 [1].  RCL zal de verhoging van de gebruiksvergoeding van de sportvelden vanaf het verenigingsjaar 2021/2022 geleidelijk gaan voldoen en in 4 jaar groeien naar het eindbedrag.

Kunstgrasvelden

De gemeente zal in de zomer van 2017 twee grasvelden (veld 2 en 3) vervangen door kunstgrasvelden. Hierdoor kan RCL aanmerkelijk intensiever gebruik maken van deze velden. Bovendien kan bij slecht weer worden doorgespeeld en getraind.

 'Wethouder Michiel van der Eng (links) en Kees van der Burgh, voorzitter RCL, schudden elkaar de hand in bijzijn van het voetbalbestuur, vertegenwoordigers van de gemeente en het college van burgemeester en wethouders.' Fotograaf: Hielco Kuipers
‘Wethouder Michiel van der Eng (links) en Kees van der Burgh, voorzitter RCL, schudden elkaar de hand in bijzijn van het voetbalbestuur, vertegenwoordigers van de gemeente en het college van burgemeester en wethouders.’ Fotograaf: Hielco Kuipers

Vervolgstappen

Het bestuur van RCL zal de gemaakte afspraken eind juni aan de Algemene Ledenvergadering voorleggen bij het voorstel voor de nieuwbouw van het clubgebouw. Het College van Burgemeester en Wethouders zal de Gemeenteraad op 4 juli vragen een krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van de twee kunstgrasvelden. De Gemeenteraad zal op 30 mei in het Politiek Forum met wethouder Van der Eng spreken over de gemaakte afspraken.

[1] In de beleidsnota Sport & Bewegen 2013-2017 zet de gemeente zich in voor sportstimulering en –facilitering, en wordt naar een gelijkwaardig en transparant systeem voor de verhuur van sportvelden toegewerkt. Het beheer en onderhoud daarvan wordt (onder andere door zelfwerkzaamheid van de verenigingen) op afstand gezet.

Suzanne van Noorloos
Communicatieadviseur gemeente Leiderdorp