Het regende gestaag door, de wind had vrij spel en het was guur. Het deerde Jack Wolters van geen kant. Hij zocht een beschutte plek en maakte de nodige foto’s van de Leidse tweestrijd tussen UVS en GHC (1-0). Het verslag werd reeds geplaatst en er volgt nog een nabeschouwing. Met nu een woord van dank aan Jack Wolters Sportfotografie!