Afgelopen zaterdag heeft wethouder Michel du Chatinier de borden onthuld die voetbalclub Hazerswoudse Boys rond het veld en in de kleedkamers heeft opgehangen om duidelijk te maken voor welke kernwaarden de club staat: sportiviteit, respect, prestatie en plezier.

Iedereen die zelf sport of als fan langs de zijlijn staat krijgt wel eens te maken met emoties op en rond het veld die te ver gaan. ,,Emoties horen nu eenmaal bij sport, maar het gaat erom hoe je er vervolgens mee omgaat”, stelt Martin ten Brummeler, lid van de Commissie Sportiviteit en Respect  en medebedenker van de bordencampagne.  ,,Sportclubs hebben  —zeker nu de overheden een terugtrekkende beweging maken in de samenleving— meer verantwoordelijkheid dan alleen het organiseren van sportwedstrijden”, voegt voorzitter Peter Versteeg er aan toe. ,,Als voetbalclub moeten we uit de schaduw komen en actief naar buiten brengen waar we voor staan.  De campagne is er dus niet omdat het hier een zootje is, maar omdat wij als voetbalclub een belangrijke sociale rol binnen de gemeenschap vervullen en ons mede verantwoordelijk voelen voor een positief leef-en sportklimaat.”

De wethouder Sport van Alphen onderschrijft deze insteek en wil daarom graag de officiële onthulling van de borden voor zijn rekening nemen.  Zelf heeft Du Chatinier van jongs af aan gevoetbald en ook zijn kinderen zijn lid van een voetbalclub. Hij kan dus met recht spreken als ervaringsdeskundige, speler, coach en ouder langs de lijn.  In zijn toespraak geeft hij aan  dat “je welkom voelen” de basis is voor een goed clubklimaat,  “en dat geldt zowel voor de eigen leden als voor de tegenstanders, want sportiviteit  betekent dat je zowel een goede gast  als gastheer bent.” Ook eens klappen voor een mooie actie van de tegenpartij is hiervan een goed voorbeeld. ,,Als het gaat om respect dan moet je voor ogen houden dat voetbal een teamsport is. Want alleen ga je sneller, maar als team kom je verder.” Naast het ‘winnen’ en de teamprestaties die je met voetballen zelf wilt bereiken is ook het met elkaar runnen van een club —bestuur, leden,  trainers, coaches en vrijwilligers— de te leveren prestatie. En wellicht het allerbelangrijkste is dat iedereen er plezier aan beleeft . ,,Laat het je niet overkomen dat het plezier je als club wordt afgenomen doordat het een keer uit de hand loopt”, is tot slot het advies van de wethouder, die bij zijn eigen club helaas een vechtpartij heeft meegemaakt.

Na de onthulling en speeches is er koffie met zelfgebakken taart voor de aanwezigen. Op en rond het veld is het zo op een zaterdagmorgen al een gezellige drukte. Sommige kinderen in  “het Clubhuis voor de Toekomst” hebben al een training of wedstrijd achter de rug en zitten opscheppend over hun prestaties aan een patatje.  Met dat plezier zit het dus wel goed!

Hazaz Boys bijdrage

 

 

Aanleiding
Voor het behouden en zelfs vergroten van het voetbalplezier is het belangrijk dat we bepaalde regels met elkaar afspreken. Als we ons allemaal aan deze regels houden, respectvol met elkaar omgaan en elkaar durven aanspreken bij overtreding van deze regels dan neemt het (voetbal)plezier voor iedereen toe! Om dit doel te bereiken is het belangrijk dat iedereen de geldende afspraken kent. De gedragsregels zijn vastgelegd in het Normen en Waarden statuut.

Doel van de commissie sportiviteit en respect is om het goede en sportieve verenigingsklimaat dat we hebben bij de Hazerswoudse-Boys te behouden en verder te stimuleren. Om uiting te geven aan het Normen en Waarden statuut zijn een viertal kernwaarden benoemd die we als vereniging belangrijk vinden en willen benadrukken. Om dit zichtbaar te maken op het sportcomplex worden er borden geplaatst die symbool staan voor deze kernwaarden die we met elkaar willen uitdragen.

Sportief:
Bij Hazerswoudse-boys wordt sportief gedrag zowel binnen als buiten het voetbalveld gestimuleerd! We gaan altijd 100% voor de winst maar kunnen ook zeker tegen ons verlies. We houden ons aan de spelregels, spelen niet vals en gedragen ons als een “goede gast” en als een “goed gastheer”. Ook van het publiek verwachten we sportief gedrag. We spreken elkaar aan, applaudisseren voor een doelpunt, een mooie actie, en een schitterende vrije trap!

Respect:
Respect is een belangrijke kernwaarde bij Hazerswoudse-boys! Voetbal is een teamsport waarin ieder individu een belangrijke bijdrage levert aan het teamresultaat. Ieder mens heeft zijn eigen kwaliteiten en talent. Bekijk vanuit dit oogpunt naar zijn / haar bijdrage en inzet aan dit resultaat. Stimuleer elkaar positief om dit talent maximaal in te zetten en verder te ontwikkelen.

Prestatie:
Bij Hazerswoudse-boys hebben we de ambitie om zowel de individuele prestatie als ook de teamprestatie continue te verbeteren. Hierin verlangen we inzet tijdens de trainingen en in de wedstrijden en stimuleren we elkaar om optimaal te kunnen presteren. Het is onze drive en ambitie om de spelers te prikkelen en uit te dagen om hun talent verder te ontwikkelen. Optimaal kunnen presteren geeft waardering en voldoening!

Plezier:
Plezier hebben in het voetbal motiveert en geeft energie. Plezier is de basis voor al het succes! Hazerswoudse-boys heeft als doelstelling dat iedereen met plezier naar ons sportpark komt, met plezier komt trainen en met plezier wedstrijden kan voetballen en met plezier elkaar regelmatig kan ontmoeten! Maar ook voor onze vrijwilligers geldt dat ze met plezier invulling kunnen geven aan al het belangrijke vrijwilligerswerk!

Bestuur Hazerswoudse Boys