img-20161114-wa0101-smallIn de rust van de wedstrijd tekenden de voorzitters van FC Rijnland (Wim Pikaar, midden op de foto), het vroegere GHC (Patrick van de Graaf, foto links) en VV Leiden (Ed Immink, foto rechts) een intentieverklaring om tot een fusie te komen. De grondslag werd afgelopen zomer al gelegd toen GHC werd opgenomen door FC Rijnland en de jeugd van de Vlietbewoners naar VV Leiden ging. Pikaar benadrukte nog eens dat de afgelopen tijd ontzettend veel werk is verricht door de betrokkenen. De gemeente trok de stekker uit GHC en in een moordend tempo moest alles geregeld worden. ,,Dat nooit meer”, zei Pikaar. Het traject om tot een fusie te komen is inmiddels in gang gezet. Een einddatum is  niet te geven. Veel hangt af van de gemeente en het project Voetbal Vitaal.

13-small

Als het aan Pikaar ligt wordt het streven van de nieuwe fusieclub niet zo snel mogelijk zo groot mogelijk worden. ,,Het moet een club worden met een warm en bruisend verenigingsleven. Saamhorigheid, je thuis voelen en met plezier op het veld of langs de lijn staan zijn wat mij betreft prioriteiten.”  De intentieverklaring ging ook naar de gemeente, in een doorzichtige map. ,,Het transparante van deze die map heeft een symbolische functie. De gemeente moet een helder en inzichtelijk beleid voeren wat betreft haar plannen voor de voetbalclubs. VV Leiden, FC Rijnland en GHC hebben aangetoond van goede wil te zijn en knopen te kunnen doorhakken in goede harmonie.”

14-small