Kees Verzaal is sinds 12 december 2016 de nieuwe voorzitter van SJZ. Hij is de opvolger van Philip van der Ven. Verzaal, woonachtig aan de Ommedijkseweg, was al eerder bestuurslid van SJZ. In de periode 1974-1975 was hij secretaris en vervolgens in de periode 1975-1977 voorzitter. Nu maakt hij dus zijn comeback. Verzaal heeft jarenlang bij SJZ gevoetbald en kwam één keer uit in het eerste elftal. Dat was op 25 september 1977 in de wedstrijd SJZ – RVC’33 uit Reeuwijk. SJZ won dat duel met 6-1. Verzaal kwam als invaller in het veld voor Koos Romijn. ,,Terugkomen bij SJZ voelt als in een warm bad stappen. Als ik zie hoeveel mensen actief zijn binnen de club, geeft dat een heel goed gevoel”, aldus Verzaal die tijdens zijn arbeidzaam leven diverse functies vervulde bij de politie.

Afscheid

Van der Ven droeg dus de voorzittershamer over aan Verzaal. Van der Ven kwam in 2011 op een ‘bijzondere manier’ binnen bij SJZ. Toen de groenwitten al maandenlang zonder voorzitter opereerden, las Van der Ven op 17 juni 2011 een alarmerend artikel in het Leids Nieuwsblad. De titel boven dat artikel was alleszeggend: ,,Straks staat iedereen bij SJZ buitenspel.” Van der Ven, bestuurder bij uitstek – ook in de sportwereld – liet dat artikel eens goed op zich inwerken. Zo begon de bal te rollen en twee weken later was hij voorzitter van SJZ.

Zo op het oog een ‘vreemde eend in de bijt’ omdat Van der Ven voor de buitenwacht niets met voetbal had. Het tegendeel bleek echter waar! Toch was het wel even wennen. De kreet: “Ons kent ons” is al sinds de oprichting van de club in 1945 hoorbaar. Nu kwam er een frisse wind, zeg maar een heel frisse wind en ook nog eens
uit een andere hoek. Maar juist dat was goed voor de club. Nieuwe, frisse ideeën, al werden die beslist niet altijd zonder slag of stoot doorgevoerd.

Foto: Philip van der Ven links, Kees Verzaal rechts. (Foto: Gerard van der Hoeven)

Kende SJZ voor de komst van Philip van der Ven meerdere penningmeesters; een algemeen penningmeester, een penningmeester van de jeugdcommissie, van
SJZ Promotie en van de Supclub, nu is er één centrale penningmeester die alle financiële activiteiten van SJZ  beheert. Het pinnen in het clubhuis is gestimuleerd. Hoewel veel mensen al pinnen –ook voor kleine bedragen – moet dat nog beter kunnen.

Van der Ven was voorstander van het stichten van een omni-vereniging (verschillende sporten onder één noemer) maar dat was (nog?) een brug te ver. Onder Van der Ven – uiteraard met de hulp van tal van commissieleden en vrijwilligers – zijn verbeteringen aangebracht aan de accommodatie en hoopt de club door het aanbrengen van zonnepanelen aanzienlijk te besparen op de kosten van energie.

Het was de bedoeling dat Van der Ven SJZ vier jaar zou leiden, dat zijn er uiteindelijk vijfenhalf geworden. Voor zijn inzet voor de club is Philip van der Ven met algemene stemmen benoemd tot Lid van Verdienste van SJZ. De daarbij behorende versierselen werden hem opgespeld door bestuurslid Monique Pieterse.

In zijn slotwoord dankte Van der Ven zijn medebestuursleden en allen die het hebben mogelijk gemaakt dat hij de vereniging heeft kunnen en mogen
leiden.,,Een periode die ik absoluut niet had willen missen. Ik heb er alle vertrouwen in dat SJZ een mooie toekomst tegemoet gaat”, aldus Van der Ven.

Tekst: Gerard van der Hoeven