Op 27 mei 1927 werd in de buurt van de Rijndijkstraat een voetbalclub opgericht met als clubnaam Voor Ons Genoegen. Toen men de club aanmeldde bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond bleek dat die naam al bestond. Er werd besloten dat de clubnaam Roodenburg zou worden. De naam Roodenburg werd gekozen, omdat het eerste veld lag in de Roodenburgerpolder (Rijndijkstraat). De naam Roodenburg hield verband met het kasteel Roodenburg, dat vroeger lag in de buurt van de Zaanstraat. Het kasteel ging ten onder tijdens het beleg van Leiden in 1574. Het clubgebouw van Roodenburg (de Roodenburcht) verwijst naar dit kasteel. Kenmerkend zijn de 2 torens bij de ingang. Naast Sparta is Roodenburg dus een kasteelclub.

Het eerste veld, waar Roodenburg zijn wedstrijden speelde, was een weiland aan de Kanaalstraat en Dozystraat. Een weiland, waar ook de koeien gebruik van maakten. In die tijd waren er nog geen maaimachines, die over het veld stoven. Het gras stond hoog en de mat was zeker niet egaal. Met de zeis werd het veld door de boer gemaaid. Er was nog geen afrastering. De afstand tussen de zijlijn en de sloot was heel beperkt. Voor het nemen van een hoekschop had men een dam gelegd in de sloot, zodat de speler een behoorlijke aanloop kon nemen. Een behoorlijke aanloop was nodig om de bal voor het doel te krijgen. We zien op de achtergrond de huizen van de Dozystraat en het publiek zat langs de kant. Deze foto ontvingen we van Simon Geenjaar.

roodenburg-jeugdspelertjes

Eén van de toeschouwers, die regelmatig langs de lijn was te vinden, was Naatje Lens. In haar vrije tijd breit zij de shirtjes van de jeugdspelers.

Het is tot op heden niet duidelijk wie de club heeft opgericht. De één zegt Fakkel, de ander zegt Choufoer. Zeker is dat V.O.G een vereniging was van echte Rijndijkers, de beter betaalde arbeiders in dit tijd. Ze werkten bij de Grofsmederij ( fabrieken waar ijzeren voorwerpen werden gemaakt) of in de bouw. Een enkeling was groenteman of melkboer. Dat waren mensen, die met groente of melk langs de deur kwamen.
Je werd lid omdat je in de Rijndijkbuurt woonde of je familie speelde er. Families behoorden vaak van generatie tot generatie bij de vereniging. Namen als Beij, Boom, Choufoer, de Bolster, Den Os, Van der Vlist, Van der Weijden, Zierikzee speelden jarenlang bij de club. Tegenwoordig heb je nog de familie Lancel.

Via Cor Labrujere ontvingen we recent een foto met daarop het bestuur uit die tijd en spelers van het eerste elftal.  Henk Boom is de keeper met de handen over elkaar voor een soort kist. Jan Boom staat in het midden op de een na laatste rij met een soort lauwerkrans.

roodenburg-2
Deze foto is gemaakt door Waalewijn van de Haarlemmerstraat 26. In het fotoboek van overleden erevoorzitter Henk Uiterdijk ben ik deze foto niet tegengekomen. Het zou mooi zijn, wanneer we alle namen op de foto zouden kunnen noemen.

Dat was het begin, maar anno 2017 zijn we 90 jaar verder en Roodenburg wil dat niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Het 90 jarig bestaan gaat gevierd worden en hoe groot we dit gaan aanpakken hangt af van allen, die Roodenburg een goed hart toedragen.

Inmiddels is er een jubileumcommissie gevormd. In deze commissie hebben zitting genomen Hans de Graaf, Ron van Poelgeest, Xander Hartevelt, Fer van Kampen, Nourdin Essaoui en Jan Lovink.
Zij hebben veel plannen, maar zij zijn zeer benieuwd naar de wensen van onze ( oud) leden en hun mogelijke bijdrage aan activiteiten, die  passen bij een 90 jarig jubileum. Wanneer het aan hen ligt, dan wordt het jubileum groots gevierd in de maanden mei en juni 2017.

Wilt u uw steentje bijdragen, neem dan contact op met één van bovengenoemde leden.

Dit moet u alvast noteren.

Op zaterdagavond  27 MEI 2017 (dit is de zaterdag na Hemelvaart en de oprichtingdatum van de club) organiseren we de reünie voor de (oud)leden en hun partner. Leg deze datum alvast vast in uw agenda, wanneer u hier bij wilt zijn.

Bron: LV Roodenburg