Volgens het woensdagavond uitgezonden programma Zembla, die sprak met onderzoekers van het VU Medisch Centrum, heeft het RIVM maar een beperkt onderzoek uitgevoerd naar de schadelijke gevolgen van rubbergranulaat in kunstgrasvelden. Eigen onderzoek door het VU met zebravissen gaf wel degelijk blijk van grote gevolgen. Visseneitjes die in water werden gelegd waarin de rubbergranulaatkorrels hadden geleden, kwamen niet uit. De embryo’s van de zebravissen stierven voor het zover was.

Het RIVM blijft desondanks bij de eerdere conclusie dat het voetballen op de korrels geen kwaad kan, zelfs niet als mensen ze binnenkrijgen. In een reactie stelt de organisatie dat het VU-onderzoek weliswaar serieus wordt genomen, maar het leidt niet tot andere inzichten.

Donderdagavond vroeg GroenLinks-raadslid Yvonne van Delft in de gemeenteraadsvergadering van Leiden, mede namens de SP en de Partij voor de Dieren, aan sportwethouder Paul Dirkse om in overleg te treden met de Leidse sportclubs en ze niet meer te laten spelen of trainen op het kunstgras met rubber.

Dirkse kwam de partijen niet tegemoet. ,,We hebben vandaag meteen een brief uitgedaan naar alle verenigingen die gebruik maken van de twaalf Leidse velden waarop rubberkorrels zijn gestrooid. We zien echter geen reden om de velden buiten gebruik te stellen. Ze zijn en blijven veilig.”

De gemeente schaart zich vooralsnog achter het standpunt van de Vereniging Sport en Gemeente dat in navolging van het RIVM stelt dat het rubber veilig bespeeld kan worden.

Als Leiden alle bestaande velden waarop de rubberkorrels liggen zou vervangen door nieuwe velden met bijvoorbeeld kurkkorrels dan gaat dat volgens Dirkse al snel drie tot vier miljoen euro kosten. ,,En dan rekenen we de vervroegde afschrijving nog niet eens mee.” Voor het college is vervangen nu niet aan de orde.

Op de vraag of Leiden in de toekomst kan afzien van het aanleggen van nieuwe kunstvelden met rubber meldde Dirkse dat momenteel wordt onderzocht wat dat zou betekenen. Een eerste berekening wijst uit dat het gebruik van kurk op de velden al snel 80.000 euro duurder is dan rubber. Per veld. Ook de onderhoudskosten vallen hoger uit.

Van Delft vond de reactie van Dirkse ronduit teleurstellend en gaat met andere fracties overleggen wat er nu verder moet gebeuren.

Bron: Sleutelstad.nl, mediapartner van LeidenAmateurVoetbal.

De volledige podcast met de Leidse sportwethouder Paul Dirkse is te beluisteren via de website van Sleutelstad.