Binnen de categorie A geldt een vastgestelde promotie- en degradatieregeling. Dit betekent dat er sprake is van een verplichte promotie of degradatie en dat geen sprake is van vrije inschrijving. De eventueel in de competitie vrijgekomen plaatsen ten gevolge van bijvoorbeeld vaststaande fusies, ontbindingen van verenigingen, de overstap van zaterdag naar zondag of andersom dan wel het uit de competitie nemen door de tuchtcommissie of het bestuur amateurvoetbal (welke op 1 mei bekend zijn) worden zo mogelijk opgevuld vanuit de nacompetitie. In voorkomende gevallen zal dit zo spoedig mogelijk worden gecommuniceerd met de betrokken (kandidaat-)verenigingen. Dit kan in voorkomende gevallen betekenen dat er sprake is van een wijziging in het hieronder beschreven speelschema van de nacompetitie(s).

Indien geen nacompetitie wordt gespeeld, zoals bijvoorbeeld in de reserve 4e klassen, dan komen voor extra promotie in aanmerking de hoogst geëindigde elftallen in de desbetreffende poules. Eventueel wordt hiervoor een beslissingswedstrijd gespeeld dan wel een beslissingsreeks.

Standaardklassen zaterdagvoetbal 1e klasse B

 • De kampioen promoveert naar de hoofdklasse zaterdagvoetbal seizoen 2017/’18.
 • De periodekampioenen zullen samen met de periodekampioenen van de 1e klassen A, B, C en D alsmede de herkansingselftallen van de Hoofdklassen A en B worden opgedeeld in 6 poules van 3 of 4 elftallen. In de poule zal een wedstrijdenreeks (halve competitie) worden gespeeld. De uiteindelijke poulewinnaars plaatsen zich voor een de volgende ronde waarbij zij onderling zullen strijden voor 3 plaatsen in de Hoofdklasse zaterdagvoetbal seizoen 2017/’18.
 • De nummers 11 en 12 van de 1e klasse B spelen met de periodekampioenen van de 2e klassen C en D volgens een hiervoor vastgesteld schema wedstrijden in het kader van de nacompetitie voor 2 plaatsen in de 1e klasse van het zaterdagvoetbal seizoen 2017/’18.
 • De nummers 13 en 14 van de 1e klasse B degraderen naar de 2e klasse zaterdagvoetbal seizoen 2017/’18.

2e klasse C en D  

 • De kampioenen promoveren naar de 1e klasse zaterdagvoetbal seizoen 2017/’18. 
 • De periodekampioenen spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema samen met de nummers 11 en 12 van de 1e klasse D promotie-/degradatiewedstrijden voor 2 plaatsen in de 1e klasse van het zaterdagvoetbal seizoen 2017/’18. 
 • De nummers 11 en 12 spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema samen met de periodekampioenen van de 3e klasse A t/m D een nacompetitie voor 4 plaatsen in de 2e klasse van het zaterdagvoetbal seizoen 2017/’18. 
 • De nummers 13 en 14 degraderen naar de 3e klasse zaterdagvoetbal seizoen 2017/’18.

3e klasse A t/m D 

 • De kampioenen promoveren naar de 2e klasse zaterdagvoetbal seizoen 2017/’18.
 • De periodekampioenen spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema samen met de nummers 11 en 12 van de 2e klasse C en D een nacompetitie voor 4 plaatsen in de 2e klasse van het zaterdagvoetbal seizoen 2017/’18. 
 • De nummers 11 en 12 en de periodekampioenen van de 4e klasse A t/m G worden opgedeeld in 9 poules van 3 of 4 elftallen en gaan spelen voor 9 plaatsen in de 3e klasse zaterdagvoetbal seizoen 2017/’18. In de poule zal een wedstrijdenreeks (halve competitie) worden gespeeld. 
 • De nummers 13 en 14 degraderen naar de 4e klasse zaterdagvoetbal seizoen 2017/’18.

4e klasse A t/m G 

 • De kampioenen promoveren naar de 3e klasse zaterdagvoetbal seizoen 2017/’18.
 • De periodekampioenen van de 4e klasse A t/m G en de herkansers van de 3e klassen worden opgedeeld in 9 poules van 3 of 4 elftallen en gaan spelen voor 9 plaatsen in de 3e klasse zaterdagvoetbal seizoen 2017/’18. In de poule zal een wedstrijdenreeks (halve competitie) worden gespeeld.

Promotie-/degradatiewedstrijden in relatie tot periodekampioenschappen

Zaterdagcompetities

 

Hoofdklasse – 1e klasse zaterdag

Poule 1Poule 2Poule 3 Poule 4Poule 5Poule 6
Nr. 13 HKA HPK 1A Nr. 14 HKANr. 14 HKB Nr. 13 HKB HPK 1B
LPK 1ALPK 1ELPK 1BMPK 1D LPK 1D LPK 1C
MPK1BHPK 1D HPK 1C HPK 1E MPK 1CMPK 1E
MPK 1A

HPK = hoogst geklasseerde periodekampioen
MPK = één na hoogst geklasseerde periodekampioen
LPK = laagst geklasseerde periodekampioen.

De poulewinnaars plaatsen zich voor de finale en spelen hierin een thuis- en een uitwedstrijd voor drie plaatsen in de Hoofdklasse zaterdag 2017/’18. Voor de finales gelden de volgende koppelingen:

Winnaar poule 2 -Winnaar poule 1
Winnaar poule 4-Winnaar poule 3
Winnaar poule 6-Winnaar poule 5

 

1e klasse – 2e klasse zaterdag (thuis en uit)

 1e ronde – 20 en 23 mei 20172e ronde – 27 mei en 3 juni 2017
1.Laagste PK 2D – nr. 12 1BWinnaar 4 – Winnaar 2
2.Laagste PK 2C – nr. 11 1B
3.1 na hoogste PK 2C – Hoogste PK 2DWinnaar 3 – Winnaar 1
4.1 na hoogste PK 2D – Hoogste PK 2C

 

2e klasse – 3e klasse zaterdag (thuis en uit)

 1e ronde – 20 en 23 mei 20172e ronde – 27 mei en 3 juni 2017
1.Laagste PK 3B – nr. 12 2CWinnaar 4 – Winnaar 2
2.Laagste PK 3A – nr. 11 2C
3.1 na hoogste PK 3A – Hoogste PK 3B Winnaar 3 – Winnaar 1
4. 1 na hoogste PK 3B – Hoogste PK 3A
5.Laagste PK 3D – nr. 12 2DWinnaar 8 – Winnaar 6
6.Laagste PK 3C – nr. 11 2D
7.1 na hoogste PK 3C – Hoogste PK 3DWinnaar 7 – Winnaar 5
8.1 na hoogste PK 3D – Hoogste PK 3C

 

3e klasse – 4e klasse zaterdag

Poule 1Poule 2Poule 3Poule 4 Poule 5
Nr. 11 3ANr. 12 3ANr. 11 3B Nr. 12 3BHPK 4C
MPK 4CHPK 4AMPK 4D HPK 4BHPK 4D
LPK 4A LPK 4CLPK 4B MPK 4A MPK 4B
LPK 4D LPK 4E

 

Poule 6Poule 7 Poule 8Poule 9
Nr. 11 3CNr. 12 3C Nr. 11 3D Nr. 12 3D
HPK 4EHPK 4FMPK 4E HPK 4G
LPK 4FMPK 4GLPK 4GMPK 4F

HPK = hoogst geklasseerde periodekampioen
MPK = één na hoogst geklasseerde periodekampioen
LPK = laagst geklasseerde periodekampioen
De poulewinnaars promoveren naar of handhaven zich in de 3e klasse van het zaterdagvoetbal seizoen 2017/18.

In de poules met drie teams spelen alle teams éénmaal thuis en éénmaal uit. In poule 4 spelen de nummer 12 van 3B en de hoogste PK van 4B tweemaal thuis. In poule 5 spelen de hoogste PK van 4C en 4D tweemaal thuis.

De speeldata zijn:

 • 20 mei 2017 
 • 27 mei 2017 
 • 3 juni 2017

 

Standaardklassen zondagvoetbal 1e klasse B

 • De kampioenen promoveren naar de hoofdklasse zondagvoetbal seizoen 2017/’18. 
 • De periodekampioenen zullen samen met de periodekampioenen van de 1e klassen A, B, C, D en E alsmede de herkansingselftallen van de Hoofdklassen A en B worden opgedeeld in 6 poules van 3 of 4 elftallen. In de poule zal een wedstrijdenreeks (halve competitie) worden gespeeld. De uiteindelijke poulewinnaars plaatsen zich voor een de volgende ronde waarbij zij onderling zullen strijden voor 2 plaatsen in de Hoofdklasse zondagvoetbal seizoen 2017/’18.
 • De nummers 11 en 12 van de 1e klasse B spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema samen met de periodekampioenen van de 2e klasse C en D promotie-/degradatiewedstrijden voor 2 plaatsen in de 1e klasse van het zondagvoetbal seizoen 2017/’18. 
 • De nummers 13 en 14 van de 1e klasse B degraderen naar de 2e klasse zondagvoetbal seizoen 2017/’18.

2e klasse C en D 

 • De kampioenen promoveren naar de 1e klasse van het zondagvoetbal seizoen 2017/’18. 
 • De periodekampioenen spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema samen met de nummers 11 en 12 van de 1e klasse B promotie-/degradatiewedstrijden voor 2 plaatsen in de 1e klasse van het zondagvoetbal seizoen 2017/’18.
 • De nummers 11 en 12 spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema samen met de periodekampioenen van de 3e klasse A t/m D promotie-/degradateiwedstrijden voor 4 plaatsen in de 2e klasse van het zondagvoetbal seizoen 2017/’18. 
 • De nummers 13 en 14, alsmede de nummer 15 van de 2e klasse D degraderen naar naar de 3e klasse zondagvoetbal seizoen 2017/’18.

3e klasse A t/m D

 • De kampioenen promoveren naar de 2e klasse van het zondagvoetbal seizoen 2017/’18.
 • De periodekampioenen spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema samen met de nummers 11 en 12 van de 2e klasse C en D promotie-/degradatiewedstrijden voor 4 plaatsen in de 2e klasse van het zondagvoetbal seizoen 2017/’18. 
 • De nummers 12 en 13 spelen samen met de periodekampioenen van de 4e klasse A en B promotie/degradatiewedstrijden voor 9 plaatsen in de 3e klasse van het zondagvoetbal seizoen 2017/’18.
 • De nummers 14 degraderen naar de 4e klasse zondagvoetbal seizoen 2017/’18.

4e klasse A en B 

 • De kampioenen promoveren naar de 3e klasse van het zondagvoetbal seizoen 2017/’18. 
 • De periodekampioenen van de 4e klasse A en B en de herkansers van de 3e klassen worden opgedeeld in 4 poules van 3 of 4 elftallen en gaan spelen voor 9 plaatsen in de 3e klasse zondagvoetbal seizoen 2017/’18. In de poule zal een wedstrijdenreeks (halve competitie) worden gespeeld. De nummers laatst uit de poule degradereren naar de 4e klasse zondagvoetbal seizoen 2017/’18.
 • Indien de nummer 14 van de 4e klasse A een team uit West 1 is dan degradeert deze naar de 5e klasse zondagvoetbal seizoen 2017/’18 in West 1.

 

Promotie-/degradatiewedstrijden in relatie tot periodekampioenschappen 

Zondagcompetities 

Hoofdklasse – 1e klasse zondag

Poule 1Poule 2Poule 3Poule 4Poule 5Poule 6
Nr. 13 HKANr. 13 HKB Nr. 14 HKANr. 14 HKB HPK 1A HPK 1B
LPK 1ALPK 1BLPK 1C LPK 1D LPK 1E LPK 1F
HPK 1CHPK 1D HPK 1E HPK 1F MPK 1C MPK 1A
MPK 1DMPK 1F MPK 1B MPK 1E

HPK = hoogst geklasseerde periodekampioen
MPK = één na hoogst geklasseerde periodekampioen
LPK = laagst geklasseerde periodekampioen
De poulewinnaars plaatsen zich voor de finalepoules en spelen hierin een halve competitie. Voor de finalepoules gelden de volgende indelingen:

Finalepoule 1- Finalepoule 2
Winnaar poule 5-Winnaar poule 1
Winnaar poule 3- Winnaar poule 4
Winnaar poule 6-Winnaar poule 2

De 2 poulewinnaars plaatsen zich voor de Hoofdklasse zondag, 2017/’18. De in totaal 20 verliezers plaatsen zich voor de 1e klasse zondag, 2017/’18.

 

1e klasse – 2e klasse zondag (thuis en uit)

 1e ronde – 21 en 25 mei 20172e ronde – 28 mei en 5 juni 2017
1.Laagste PK 2D – nr. 12 1BWinnaar 4 – Winnaar 2
2.Laagste PK 2C – nr. 11 1B
3.1 na hoogste PK 2C – Hoogste PK 2DWinnaar 3 – Winnaar 1
4.1 na hoogste PK 2D – Hoogste PK 2C

 

2e klasse – 3e klasse zondag (thuis en uit)

 1e ronde – 21 en 25 mei 20172e ronde – 28 mei en 5 juni 2017
1.Laagste PK 3B – nr. 12 2CWinnaar 4 – Winnaar 2
2.Laagste PK 3A – nr. 11 2C
3.1 na hoogste PK 3A – Hoogste PK 3B Winnaar 3 – Winnaar 1
4.1 na hoogste PK 3B – Hoogste PK 3A
5. Laagste PK 3D – nr. 12 2D Winnaar 8 – Winnaar 6
6. Laagste PK 3C – nr. 11 2D
7. 1 na hoogste PK 3C – Hoogste PK 3DWinnaar 7 – Winnaar 5
8.1 na hoogste PK 3D – Hoogste PK 3C

 

3e klasse – 4e klasse zondag

Poule 1Poule 2Poule 3Poule 4
Nr. 12 3ANr. 12 3B Nr. 12 3C Nr. 12 3D
HPK 4ANr. 13 3ANr. 13 3DNr. 13 3C
LPK 4B HPK 4BLPK 4A MPK 4B
MPK 4A

HPK = hoogst geklasseerde periodekampioen
MPK = één na hoogst geklasseerde periodekampioen
LPK = laagst geklasseerde periodekampioen
In de poules met drie teams spelen alle teams éénmaal thuis en éénmaal uit. In poule 2 spelen de nummer 12 van 3B en de hoogste PK van 4B tweemaal thuis.

De speeldata zijn:

 • 21 mei 2017 
 • 28 mei 2017
 • 5 juni 2017

Bron: KNVB.nl