Vorige week donderdagavond werd in een gezellig volle kantine de eerste presentatiegids door voorzitter Peter Plug aan wethouder Krijn van der Spijk uitgereikt. De bewindsman –zelf een supporter van Rijnsburgse Boys- was prettig verrast over het product dat in eigen regie van de PR commissie is vervaardigd. ,,Een aantal clubs uit de regio geeft een gezamenlijke gids uit van 150 pagina’s maar jullie maken er een van 84 pagina’s alleen voor jullie eigen vereniging”,  sprak hij lovend terwijl hij al speechend de gids stiekem doorbladerde. In zijn woordje nam hij ook mee dat hij blij was voor de vereniging dat het parkeerterrein dit najaar eindelijk wordt opgeknapt en tevens uitgebreid. Voordat Van der Spijk het woord nam had Plug de PR commissie al bedankt voor het vele werk dat zij er weer in hebben gestoken. ,,Het is weer een prachtig blad geworden, eredivisie waardig.”