Het door de nacompetitie lange seizoen 2016-2017 is nauwelijks afgelopen of FC Boshuizen heeft de blik alweer gericht op het volgende seizoen. De volledige selecties van zondag 1 en 2 verzamelden zich donderdagavond om kennis te maken met medespelers, de technische staf en het bestuur. Voorzitter Joop von Oven opende de bijeenkomst met een terugblik op een succesvol jaar. ,,Op een haar na werd Boshuizen na 5 wedstrijden door de Zeelandse v.v. GOES afgehouden van promotie naar de hoofdklasse. Een prestatie waar de betrokken spelers, (technische) staf en begeleiders trots op mogen zijn. Helaas hebben enkele vaste selectiespelers de club verlaten. De kwaliteit en het enthousiasme van de nieuwkomers is echter van een dusdanig niveau dat van Boshuizen ook in het komende seizoen weer het nodige vuurwerk in de 1e klasse B verwacht mag worden”.

Nadat staf en spelers zich aan elkaar hadden voorgesteld was het woord aan Han Sjardijn, voorzitter van de Technische Commissie. Alvorens een aantal praktische zaken door te nemen had hij een vervelende mededeling aan de verzamelde spelers. De voor het nieuwe seizoen aangetrokken hoofdtrainer, Anthony Servinus, heeft vlak voor deze bijeenkomst aangegeven niet beschikbaar te (kunnen) zijn op de overeengekomen trainingsdagen. Als reden heeft hij aangevoerd gewijzigde werkomstandigheden. Een door hem voorgesteld aangepast trainingsschema is door het Boshuizen-bestuur als onacceptabel van de hand gewezen. Het bestuur zal in overleg treden met de KNVB om deze situatie te toetsen aan de KNVB-reglementen. Ondertussen zal de club met spoed op zoek moeten gaan naar een vervanger die voldoet aan de mede door de spelersraad geformuleerde criteria. De aanwezigen spraken hun vertrouwen uit dat de assistent-trainers Ronald van Wattum en Joop Koops en de nieuwe trainer voor het 2e selectieteam Marcel van Ginkel er voor zorgen dat de training geheel volgens plan op zondag 30 juli hervat zal worden.

Voorzitter Joop von Oven