Onder grote belangstelling ging afgelopen zaterdag de vlag in top in De Bloemerd. Het nieuwe multifunctionele complex, waar voetbalvereniging RCL, Fysiotherapie De Ommedijk en BSO Floreo Kids eendrachtig gebruik gaan maken, bereikte zijn hoogste punt. Vlag in top en schuimend pannenbier voor iedereen die bij de bouw betrokken zijn.

Doorgaans hoeft de welbespraakte RCL-voorzitter Kees van der Burg niet naar woorden te zoeken, maar nu zei hij ‘sprakeloos’ te zijn: ,,Het gebouw is mooier dan ik in mijn stoutste dromen had kunnen denken; fraaier dan wat wij op de tekeningen hebben gezien.”

In zijn toespraak ging Van der Burg terug naar 2004, toen het al duidelijk was dat RCL uit haar jasje was gegroeid; naar 2011 toen het tekort aan velden nijpend werd, en naar 2015 toen er knopen moesten worden doorgehakt en besloten werd tot een joint-venture: RCL – Fysiotherapie De Ommedijk en BSO Floreo Kids.

De preses van rood/wit prees bouwer Van der Geest, de ambtenaren van Leiderdorp en de talloze vrijwilligers die zich meer dan 100% hadden ingezet voor het waarmaken van een droom.

Pierre van Overloop, voorzitter van Bloemerd Onroerend Goed & Sport B.V. (BOGS), haakte in op de woorden van Kees van der Burg: ,,Dromen zijn geen bedrog, ze zijn waargemaakt, werkelijkheid geworden.” De drie partners zijn nu ‘onder de pannen’ en bij de oplevering begin januari  ‘onder de zonnepanelen’. BOGS verhuurt het gebouw en ziet erop toe dat het doel – bevordering van de sportbeoefening – daadwerkelijk in de praktijk wordt gebracht.

Van Overloop nodigde eenieder uit tot het drinken van pannenbier, dan wel pannenwijn; voor de geheelonthouders werd Oasenwater geschonken. ‘Het grote genieten’ begint op 5 januari, dan wordt het complex feestelijk in gebruik genomen.

De vlag gaat in top. Het hoogste punt van het nieuwe complex is bereikt. Bouwers en partners van links naar rechts: supervrijwilliger Joop van Huut, Kees van der Burg (voorzitter RCL), Johan Vriesema (directeur BSO Floreo Kids), sportwethouder Olaf McDaniel, Maarten den Fockert (directie Fysiotherapie De Ommedijk), Pierre van Overloop (voorzitter BOGS) en Thomas Stolker (BOGS-secretaris ). Foto J.P. Kranenburg.