Deze week maakte onze redactie al bekend dat er een keuze zou worden gemaakt bij Meerburg voor selectievoetbal op zaterdag of zondag. Vanmorgen werd bekend waar de club uit Zoeterwoude-Rijndijk voor heeft gekozen. Zie hier het bericht van zojuist op de website van Meerburg.

Beste Meerburgers,

We willen jullie als eerste informeren voordat je het zaterdag in de kant leest, vandaar dit bericht via de site en nog een mail naar iedereen deze week!

Want : Meerburg kiest voor mannenselectie op zaterdag. Deze verhuizing van zondag naar zaterdag is al enkele jaren, in verschillende geledingen van onze club, onderwerp van gesprek. Door het vlaggenschip op dezelfde dag in actie te laten komen als onze jeugselectieteams, willen we onze eigen jeugdtalenten inspireren om voor het eerste elftal te gaan.
De recente degradatie van Meerburg 1, in combinatie met de nieuwe wedstrijdvormen bij de Pupillen (die minder veldruimte eisen), heeft de interne discussie bij Meerburg in een stroomversnelling gebracht.
We hebben maandag de KNVB geraadpleegd. Een eventuele overstap bleek mogelijk, met als deadline vandaag 12-5. Om deze reden moest dit besluitproces in een razend tempo worden doorlopen. We beseffen dat dit proces hierdoor wellicht niet de schoonheidsprijs verdient. Na het contact met de KNVB hebben we binnen Meerburg zoveel mogelijk mensen gepolst, binnen diverse geledingen. Vervolgens hebben we donderdag 11-5 een inloop-avond georganiseerd, met hoge opkomst. Daarna heeft het bestuur alle voor en tegens tegen elkaar afgewogen.
We zijn tot de conclusie genomen dat dit hét juiste moment is om voor de zaterdag te kiezen. Wij trekken Meerburg 1 en 2 per einde van dit seizoen dus terug uit de zondagcompetitie en zullen voor het komend seizoen beide teams inschrijven voor de zaterdag A-competitie.

Michiel Cuijpers, coördinator: ,,In de Champions League komen de jonge voetballers veel aan de bal, is de veldbezetting overzichtelijk en kunnen de spelers zich voetbaltechnisch snel ontwikkelen. En het is natuurlijk ook gewoon leuk! En ik ben ook blij dat we bij deze competitie ondersteund worden door Jeffrey en Tim. Eigenlijk zijn zij het voetbalgeweten van deze competitie! Ik zeg altijd maar ‘bij Meerburg kun je leren voetballen, maar je leert hier ook besturen en organiseren.”

We zien dit als een mooie kans en we zijn trots op de veerkracht van onze vereniging. We realiseren ons tegelijkertijd dat deze beslissing voor de Meerburgers, die niet in de gelegenheid zijn om mee over te stappen, helaas negatieve gevolgen heeft. Middels een goed nazorgplan zullen we proberen hen tegemoet te komen. Verder willen we er uitdrukkelijk voor zorgen dat het ook op de zondagen gezellig blijft bij Meerburg. Er zijn al ideeën geopperd, zoals het organiseren van clubzondagen voor de grote groep van trouwe senioren die op zondag blijven spelen. We gaan graag in gesprek met overige senioren/leden om de zondag een positieve invulling aan te geven. Ik zou willen afsluiten met een verwijzing naar Herman Brood’s Saturday Night. Hij zingt ’Just can’t wait for Saturday Night’: Stel je voor dat je op zaterdagochtend jeugdvoetbal hebt gekeken, ‘s middags hebt genoten van het eerste elftal. Op zaterdagavond ga je lekker ontspannen en dan alvast vooruitkijken naar de zondag met de Champions League, jeugdwedstrijden, de verrichtingen van de overige senioren en afsluitend met Eredivisievoetbal op groot scherm tijdens de clubzondag.

Namens het -voltallige- bestuur van RKVV Meerburg,
Michiel Cuijpers (foto), voorzitter.