Door aanhoudende problemen met de Engerlingen-plaag in het hoofdveld van Roodenburg is, op advies van het hoofd Competitiezaken KNVB, in overleg met de tegenstander, de wedstrijd Roodenburg -Toofan van zondag 15 – 10- 2017 gewijzigd in Toofan – Roodenburg.

Het bestuur van Roodenburg betreurt de noodzaak om deze wedstrijd om te zetten, doch werkt op deze wijze graag mee aan het behoud van een zo gelijkmatig mogelijk competitieverloop.
Voorts verwachten het bestuur en de technische staf van Roodenburg dat hiermee het zondagteam, door het wedstrijdritme te behouden, een stijgende lijn in de spelprestaties weten op te pakken.
Met de Gemeente Leiden wordt intussen naarstig overlegd hoe het speelveld zo spoedig mogelijk weer in aanvaardbare conditie kan worden gebracht. Het in onbruik zijnde voetbalveld zet mogelijk ook een officiële opening van de vernieuwde tribune op de lange baan! Nader bericht volgt.

Raymond Keur, voorzitter Roodenburg