DoCoS wil haar jeugdopleiding uniform en optimaal laten verlopen. De Leidse vereniging is inmiddels uitgegroeid tot een jeugdvoetbalbolwerk. Jeugdvoetbalopleiding zorgt voor scholing op maat en technische coördinatie wat voor een brede impuls heeft gezorgd binnen de vereniging.

Een toenemend aantal clubs kiest voor het rode draad leerplan van jeugdvoetbalopleiding. Een unieke leerlijn om verenigingsbreed alle jeugdspelers op te leiden.

Omdat een vereniging bij het opleiden van haar jeugdspelers vooral te maken heeft met veel goedwillende vrijwilligers, is een gerichte aanpak door alle betrokkenen noodzakelijk om alle jeugdspelers beter te leren voetballen. Daardoor kan
de ontwikkeling van het individu en het team op passende wijze collectief plaatsvinden.

Het concept ‘de rode draad’ is een gestructureerde werkwijze om binnen de jeugdopleiding van de vereniging, voor de gehele jeugd, toe
te passen. Jeugdvoetbalopleiding is in staat om uw club te helpen bij een eenduidige planmatige aanpak dat aansluit bij de wensen en
behoeften van de vereniging.

Dankzij maatwerk zullen de spelers een totale opleiding krijgen aangeboden die aansluit bij leeftijd en niveau. Met name de jeugdspelers
profiteren van een planmatige aanpak. Zeer veel verschillende vormen en trainingen met kwaliteit. We verdelen alle teams van onder-8 tot en
met onder-19 in drie verschillende groepen:

Onderbouw: Onder-8, -9, -10 en -11 spelers
Middelbouw D-C: Onder-12, -13, -14 en -15 spelers
Bovenbouw: Onder-16, -17, -18 en -19 spelers.

Succesfactor is om alle spelers volgens vaste maandthema’s op te leiden met als uitgangspunten:

# Eerste training in de week: individuele ontwikkeling
# Tweede training in de week: Teamontwikkeling
# Wedstrijd: Leermiddel

De vereniging kan kiezen uit verschillende mogelijkheden om tot de gewenste ‘rode draad’ te komen in haar jeugdopleiding. Dankzij deze structurele benadering van de jeugdopleiding zal de vereniging een enorme progressie boeken en zullen jeugdtrainers en jeugdleiders effectiever kunnen bijdragen aan een eenduidige
opleiding van de jeugd.

Voor nadere informatie kunt u, vrijblijvend, contact met ons opnemen via: [email protected]