Vorige week werden de elftallen van het jaar gepubliceerd en zo kon iedereen zien welke spelers er dit seizoen bovendreven in de eerste, tweede, derde en vierde klasse. Voor het gemak nu ook nog even de drie elftallen in kaart gebracht in 1 artikel. Hulde aan deze kanjers van het seizoen!!