,,Wij van Partij Sleutelstad, de enige lokale politieke groepering van Leiden, gaan ons inzetten voor elke burger van de stad. Op dezelfde wijze als Van der Werff dat deed in 1574: wij gaan de stad teruggeven aan de burgers. Wij zullen de Leidenaren maximaal betrekken bij de beslissingen die in hun stad, wijk of straat worden genomen. Daarmee verwachten wij een einde te maken aan de apathie voor het politiek reilen en zeilen in de Sleutelstad.”

Dat zegt Maarten Kersten, fractievoorzitter van Partij Sleutelstad (PS). Hij en 2e man Anand Jitan brengen in de week na Pasen een eerste werkbezoek aan Leiden Noord en combineren dat met een interview met LeidenAmateurVoetbal. Hun eerste gesprek met de pers na de glorieuze verkiezingsuitslag van 21 maart. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van die dag behaalde PS 2 zetels, een meer dan waarop werd gerekend, een minder dan waarop werd gehoopt.

Kersten en Jitan zijn  bekende figuren in de voetbalwereld. De lijsttrekker van PS voetbalde en crickette jarenlang bij ASC, en de andere nieuweling in de raad droeg de shirts van TAC en Vredenburch in Den Haag en Gol Sport in Leiden en trapt nu een balletje in een vriendenteam van FC Boshuizen.

Maarten Kersten (rechts) en Anand Jitan: ,,De druk op sportvelden moet omlaag.”

‘Voetbal Fataal’

De afspraak voor het ‘historische moment’ is bij LV Roodenburg, waar Fatima Blouh, een van 18 kandidaten op de kieslijst van de SP, haar kantoor heeft. Blouh runt KandidatenNet. De organisatie die ‘jongeren en jongvolwassenen die buiten het maatschappelijk beeld vallen helpt in het vinden en structureren van een zelfstandig leven en hen ondersteunt bij de voorbereiding op het vinden van werk, scholing of persoonlijke structuur’.

Waar het de paragraaf Onderwijs, Sport en Cultuur betreft is de PS helder in haar doelstellingen:

Schoolzwemmen en schoolsport moeten terug op het lesrooster, de druk op sportvelden moet omlaag en niks voetbalvelden opofferen voor woningbouw. ,,Ik kan het goed vinden met sportwethouder Paul Dirkse. Op het persoonlijke vlak gaat het prima tussen ons. Maar ik kan niet achter zijn beleid staan.” De bebaarde voorman van PS valt meteen maar met de deur in huis. De voetbalnotitie ‘Voetbal Vitaal’ noemt hij ‘Voetbal Fataal’. Daarbij verwijst hij naar de opheffing van fusieclub GHC en het einde van Gol Sport. Dat had anders gekund en anders gemoeten, vindt hij. Waren deze clubs nog levensvatbaar? Maarten zegt daar geen ‘ja’ of ‘nee’ op.

Wanica Star

Hij zou bij GHC en Gol Sport voor een andere aanpak hebben geopteerd, namelijk die van Den Haag. Daarover vertelt Anand Jitan: ,,Wanneer er in Den Haag problemen met sportclubs zijn, zet het gemeentebestuur een ambtenaar in, die de zorgen analyseert, in kaart brengt en samen met het desbetreffende bestuur zoekt naar een oplossing. Voor financiële problemen wordt een plan van aanpak opgesteld, zijn er onderhoudsachterstanden – denk daarbij aan velden en complexen – dan  wordt daar in overleg een oplossing voor gezocht en vaak ook gevonden.”

Hij komt ook met een voorbeeld: S.C.S. Wanica Star, een sociaal culturele sportvereniging: ,,Wanneer die club had moeten worden opgeheven, zou dat een aderlating voor de Haagse samenleving hebben betekend.” Dus zette de gemeente een ambtenaar in, die van hoeden en randen wist en Wanica weer op de rails kreeg. Daarbij ondersteunt door de KNVB. Anand gelooft heilig dat wanneer Leiden volgens dit principe Gol Sport had benaderd en met GHC had gesproken, de clubs nog hadden bestaan. Maarten Kersten sluit zich daarbij aan en zegt: ,,Sport verbindt, onderschat de functie van een voetbalclub niet, denk alleen maar aan het sociale aspect en wat een vereniging voor een wijk betekent.”

Elke maand een digitaal referendum is dé manier om de Leidenaars te betrekken bij besluitvormingen.

Referenda

In 2010 deed PS voor het eerst een gooi naar het pluche in de gemeenteraad. Er werden 312 stemmen gehaald, te weinig voor een zetel. In 2014 liep het aantal volgers op tot 533, net niet genoeg om de kiesdeler te halen. Driemaal is scheepsrecht doet nog altijd opgeld, zo blijkt. Op 21 maart maakten 3276 Leidenaars een hokje van de PS rood, het leverde 2 zetels op.

Vanwaar deze sprong op de populariteitsladder? Kersten: ,,Wij hebben ons dit keer tijdig laten zien, in de wijken, in de media. Ook op ludieke wijze. Wij hebben gehamerd op het feit dat wij de enige partij zijn waar de burger écht een stem heeft. Wij zijn aan de haal  gegaan met een geheel eigen verhaal.” Hij gaat wervend verder: ,,PS zal er minimaal 4 jaar voor de Leidenaar zijn en proberen haar ideeën, de Leidse belangen en identiteit te koesteren.” Kersten roept iedereen op de PS te bestoken met vragen, suggesties, wensen en kritiek. Referenda om doelen maximaal te bereiken vindt de PS hét middel om burgers te betrekken bij welke besluitvorming dan. Jitan: ,,Er bestaat een referendumverordening, raadgevend en bindend. Die is vrij eenvoudig uit te voeren, namelijk digitaal. Er kunnen zaken die voor heel Leiden belangrijk zijn of voor een wijk aan de orde gesteld worden.”  Een voorbeeld: schoolzwemmen – ja/nee. Dat alles volgens het model dat Zwitserland hanteert.

Wijkgericht

Terug naar de sport, terug naar het voetbal. De soep die in Voetbal Vitaal werd opgediend, wordt duidelijk – zo leert de ervaring inmiddels – niet zo heet gegeten. Aan de ‘keiharde’ voorwaarden waaraan voetbalverenigingen moeten voldoen (financieel gezond/geen schulden, minimaal 450 leden en tenminste een elftal in elke leeftijdscategorie) wordt niet meer stringent de hand gehouden, weet ook de PS.

,,Een goede zaak”, vinden Kersten en Jitan. Zij denken wijkgericht. Hoe belangrijk is Roodenburg voor Noord? ,,Zeer belangrijk”, weten ze. Dan kan het niet zo zijn dat de  club moet worden opgeheven omdat – bijvoorbeeld – het ledenaantal te laag is. Zo er een fusie noodzakelijk is, lijkt het hen dat Roodenburg en Lugdunum uitstekend bij elkaar passen en dat een verhuizing van de Kikkers naar de wijk Noord voor de hand ligt. Maar zover zijn beide clubs nog niet. Het is de PS een gruwel wanneer voetbalclubs min of meer gedwongen worden tot opheffing of een fusie om daarmee grond vrij te krijgen voor woningbouw. In koor: ,,Sportclubs opofferen aan woningbouw? No way.”

Sportvelden opofferen aan woningbouw? No way.

De beide nieuwkomers in de Leidse gemeenteraad gaan er niet van uit te worden opgenomen in een nieuwe coalitie. Leiden stevent af op de coalitie D66, GroenLinks en VVD, samen goed voor 24 van de 39 zetels. Toch meent Kersten: ,,Zeg nooit nooit, in de politiek is niets uitgesloten. Zo wij gevraagd worden, moet een akkoord worden gesloten over ons kroonjuweel, een maandelijks digitaal referendum. ”

Niet alles wat in het partijprogramma staat zal verwezenlijkt kunnen worden, dat geldt voor elke partij. De heren beloven keihard te zullen knokken om hun idealen te verwezenlijken. Op afroep fluit of vlagt Maarten Kersten, met zijn 71 jaar de nestor van de gemeenteraad, bij ASC of FC Boshuizen. Linkspoot Anand Jitan (54) blijft ook het komend seizoen actief bij FC Boshuizen.

Foto’s Pieter Hoebrichts en Emile van Aelst /Leidse Glibber.

De beide nieuwe raadsleden en andere PS-kandidaten. Vlnr: Anand Jitan, Abdelhalim Safsaf, Jacqueline ter Haar, Corona van Malkenhorst, Olaf Kaper, Maarten Kersten en Fatima Blouh.