Als voetballer komt hij nauwelijks voor in kronieken of annalen; als sportbestuurder des te meer. Piet Kroon, geboren Hagenaar, die eerst in Leidse Rivierenbuurt woonde en nu alweer tientallen jaren in Zoeterwoude-Rijndijk. Piet voetbalde in het gele shirt en de blauwe broek van rk vv De Valkeniers in Den Haag, stelde daar als voorzitter een jonge, ambitieuze  coach aan, Aad de Mos, de eerste club van de zo succesvolle trainer. ,,Nooit spijt van gehad”, klinkt het dan. ,,Aad was een gouwe greep, hij  heeft bij ons goed gepresteerd, de club ook kampioen gemaakt.”

Elftalfoto van De Valkeniers. Welk elftal en uit welk seizoen is niet meer te achterhalen. Staand vlnr: Henk v/d Straaten, Piet Kroon, Frans Verhoek, Joop Kramer, Sjef Dooijenburg, Leo Harland, Dick Harland (elftalleider); zittend vlnr: Siem Kramer, Aad Tetteroo, Nelis Ehrhardt, Jan Heidt, Ben Harland.

De voortuin, ontdaan van de nodige ongerechtigheden ligt er pico bello bij. Piets werk. Getooid in een T-shirt van Leiden Marathon. ,,Ik reik water uit, al jaren, een niet te onderschatten taak” – gaat hij voor richting schaduwrijk gedeelte van de border tuin achter het huis, van een afmeting waar je ‘u’ tegen zegt.

Nee, zelf tuinieren op zo’n oppervlakte is verleden tijd, een te zware klus voor zijn leeftijd. Daar komt een ‘mannetje’ voor. Overigens zijn Piet en zijn vrouw Irene fysiek in goeden doen. Irene tennist, bridget, golft en schildert. Piet gaat driemaal per week naar de sportschool. Daar is een extra sportuurtje bij gekomen als lid van Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO). Verder fietst het echtpaar dat het een lieve lust is.

Het is warm. Onder de figuurlijke rook van Heineken gaan de verfrissingen in rap tempo rond. De bierbrouwer is de Zoeterwoudse sportwereld goed gezind. Elk jaar wordt een flink bedrag uitgetrokken die de  gemeente via de populaire burgemeester Liesbeth Bloemen – zij heeft Sport in haar portefeuille – mag verdelen onder sportverenigingen. Wanneer LeidenAmateurVoetbal het oor goed te luister heeft gelegd, moeten clubs flink achter de broek gezeten worden om te reageren en hun wensen kenbaar te maken.

Meerburg A1 werd kampioen in seizoen 1966-1967, met Piet Kroon als leider en trainer. Staand vlnr: Wim van Mil, René Kaiser, Jos Brouwer (doelman), Cees de Rooy, Chris Smits, Jan Zandbergen, Piet Kroon; zittend vlnr: Koos Romijn, Jan Lovink, Dick van Galen, Peter Spierenburg, Ed Romijn. Sommige mannen zijn nog als vrijwilliger actief bij Meerburg.

Altijd onderweg

Toen iedereen nog stapels enveloppen bij het postkantoor ophaalde om daarin via de geponste giro-opdrachten rekeningen te betalen, werkte Piet Kroon bij deze organisatie. Als wat? ,,Als alles, behalve de werkzaamheden die schoonmaakbedrijf Cemsto uitvoerde”,  zegt hij spontaan. ,,Waar iemand ontbrak en het werk per se toch door moest gaan, werd ik ingezet. Ik heb op alle afdelingen van de giro in Den Haag gewerkt. Tot grote tevredenheid. Toen ik er 48 jaar had gewerkt en graag de 50 wilde volmaken, kon dat niet, 65 jaar is 65 jaar.” Toch wordt er elke dag een moment aan de giro gedacht en over het betalingsverkeer van toen gepraat. Irene en Piet kijken elkaar dan aan. Zo van ‘Weet je nog?’ Daar op kantoor leerden ze elkaar kennen, en ze zijn nog steeds gelukkig bij en met elkaar. Maar een stelletje op kantoor, dat mocht niet. Daarom zocht en vond Irene een baan in haar geboortestad, Gouda.

Wel mag er afgevraagd worden of het huwelijk daadwerkelijk al meer dan een halve eeuw duurt. Piet was vaak niet thuis, altijd onderweg, vertelt Irene: ,,Hij heeft in ik-weet-niet hoeveel besturen gezeten. Dat betekende dat er vergaderd moest worden, iets georganiseerd of een probleem opgelost.”  Hij reikte na toernooien bekers uit of speldde tijdens recepties Eremedailles op.  Kroon zei het al eerder: ,,Als voetballer speelde ik niet de sterren van de hemel. Het hoogste wat ik heb bereikt is het  2e elftal van De Valkeniers. Nee, besturen ging mij veel beter af.” Irene wil gezegd (en genoteerd) hebben dat er aan het vrijwilligerswerk van Piet ook veel leuke kanten zaten, zoals af en toe een etentje, gezellige avondjes met spelletjes en ontmoetingen met interessante mensen, die zich ook inzetten ‘voor de goede zaak’.

,,Ik heb 48 jaar bij de Girodienst in Den Haag gewerkt en daar alles gedaan wat denkbaar is, behalve de boel schoongemaakt. Daar was de Cemsto voor. Haha.”

Waarden en Normen

De in 1933 in Den Haag geboren Piet Kroon is van rooms-katholieke huize. Tot tamelijk ver na de Tweede Wereldoorlog – decennia gekenmerkt door de verzuiling – werd er gesport bij een rooms-katholieke, christelijke of ‘heidense’ vereniging. Het was ondenkbaar dat je als katholiek jongetje bij Lugdunum, Roodenburg of UVS ging voetballen, DoCoS was je club, of VNL. De katholieken mochten op zondag vanaf 12 uur pas voetballen, niet eerder. Eerst moest je naar de kerk. Katholieke verenigingen hadden een geestelijk adviseur. Bij DoCoS was dat een pater van de inmiddels niet meer gebruikte Leonardus Kerk aan de Haagweg of de Hartebrug (Coelie kerk) aan de Haarlemmerstraat.

In die periode bloeide de in 1916 opgerichte Nederlandse Katholieke Sportfederatie (NKS), bestaande uit 18 sportorganisaties waarbij in totaal 2700 verenigingen (met samen meer dan 400.000 leden) aangesloten waren. Doelstellingen van de NKS: op grote schaal advies en ondersteuning bieden aan de lidverenigingen. Het benadrukken van waarden en normen of kort samengevat: . ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’.  Dat sprak en spreekt Kroon nog altijd aan. Meedoen is belangrijker dan winnen, de Olympische gedachte.

In Leiden en omgeving waren voetbalverenigingen als Meerburg, DoCoS, SJZ, Bernardus en Stompwijk NKS-lid. Deze roomse verenigingen maakten een wezenlijk onderdeel uit van de opvoeding. ‘Sportclub moet grote rol spelen bij opvoeding’, liet de NKS in maart 1998 de Volkskrant optekenen, als uitkomst van een congres op Sportcentrum Papendal. ‘Waarden en normen in de samenleving hebben hun reflectie op de sport’.

,,De meeste jongens die ik heb begeleid of getraind, zijn prima terecht gekomen. Dat geeft een goed gevoel.”

Zomerkampen

Hoeveel jaar Kroon bestuurlijk betrokken is geweest bij NKS weet hij niet meer. Hij had zitting in het landelijk bestuur en leidde als voorzitter NKS Regio West. Wel weet de geboren Hagenaar dat toen Irene en hij zich in Leiden vestigden Piet van der Geer ’s avonds aanbelde en hem vroeg om jeugdleider en trainer bij Meerburg te worden.  Naar het antwoord hoeft niet geraden te worden.  De veel te jong overleden Van der Geer was een hele ‘Piet’ bij Meerburg, die namens de KNVB ook scheidsrechtercursussen gaf, onder meer in Café Aniba.

Kroon nam A1 onder zijn hoede, maakte dat elftal ook kampioen. ,,Piet was mijn eerste leider”, weet Jan Lovink, die toen in A1 speelde. ,,Hij was een sfeermaker. We kwamen graag over de vloer in Huize Kroon. Dan werd een flesje fris gedronken, gedold en volop over voetballen gepraat.”

Over de NKS Zomerkampen mag Piet  Kroon graag praten. Nu ook. Dat heeft alles te maken met zijn  warm kloppend hart voor de jeugd, de toekomst.  Daar gebeurde van alles waar de NKS voor stond of naar streefde: saamhorigheid, vriendschap. Bovendien: de kampen waren iets nieuws in die tijd.

Piet van der Geer  trad jarenlang op als kampleider, Kroon verzorgde het spelprogramma, samen met Gerrit Kransse. Dan herinnert Piet zich dat Ed Romijn de leiding over de kantine had, Koos de Rooij als kok fungeerde en namens MMO Sjaak Volwater en Ben Disseldorp zich voegden bij de commissie Spelprogramma.

,,Voetbalclubs behoren deel uit te maken van de opvoeding. Daar leren ze spelenderwijs normen en waarden.”

Kroon: ,,Voetballertjes kwamen uit het hele land naar het kamp. Wij gingen op de fiets van Zoeterwoude naar Huybergen, Zundert en Weert. Toch gauw 150 kilometer. Daar draaiden die knullen hun hand niet voor om.” Ze verbleven daar een week, speelden menige voetbalwedstrijd en sliepen na een dag in de buitenlucht als rozen in de legertenten. De Meerburgers en MMO-ers verlieten op zaterdag als laatste het kamp, alles keurig achterlatend, want de volgende dag zouden zich weer nieuwe groepen melden. Ook dat was een stukje opvoeding: Laat niet als dank voor ’t aangenaam verpozen, de eigenaar van ’t bos de schillen en de dozen.  Weet je wel! ,,Ook toen al werd er heel wat aan kleding zo maar achtergelaten, vergeten mee te nemen” ,zegt Piet, ,,onbegrijpelijk, het waren toen nog niet zulke rijke tijden als nu. Wij namen alles mee, wasten en streken de spullen en deelden het uit.”

Irene en Piet Kroon zijn fysiek in goeden doen. Ze houden al fietsend en wandelend hun conditie op peil

Bisschopsbeker

Toen Piet afscheid nam van de NKS, koos hij de kantine van Meerburg als plek om de receptie te houden. Bij die gelegenheid werd hij door Hare Majesteit de Koningin  benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dik verdiend. Toen pas bleek voor velen wat Piet allemaal voor het rooms-katholieke voetbal had gedaan.

Hoe het nu gesteld is de NKS, weet Kroon niet. Daarom Jasper van Marwijk gebeld. DoCoS, de club waar hij voorzitter van is, was ooit aangesloten bij de NKS. Nog steeds? Jasper: ,,We onderhouden contacten met de organisatie, maar hebben de indruk dat de NKS de kussens moet opschudden. We horen en zien weinig van hen. Je moet weten dat wanneer je als club lid wordt,  je per clublid een bedragje moet betalen en dat kan oplopen tot honderden euro’s. Voor zo’n bedrag mag je iets terug verwachten. ” DoCoS  organiseerde in juni 2014 een toernooi om de Bisschopsbeker van de NKS. Het voorwoord van het Toernooi/boekje kwam uit de vlotte pen van Piet. Clubs als Vredenburch, Haaglandia, Leonidas, Den Hoorn, Erasmus kwamen naar Leiden.  De prijzen werden uitgereikt door Vicaris dr. Ad van der  Helm. ,,Een mooie man”, herinnert Irene zich. ,,Ik zei toen tegen hem ‘doodzonde, dat u priester bent geworden’. Iedereen lachen, zoiets kon je eigenlijk niet zeggen.”

Spelers van Meerburg op sportkamp. Aan het hoofd van de tafel zit Gerrit Kransse

Met de NKS gaat het overigens heel goed, mailt Hans Gerards, secretaris van het Bondsbureau. Van de KNVB-districten West 1 en 2, zijn zo’n 40 voetbalverenigingen aangesloten bij  de organisatie. Onder meer Altior, RKAVV, ROAC, Stompwijk ’92, Teylingen, Warmunda en DoCoS. Als diocesaan sportadviseur heeft het bisdom Rotterdam Diaken Bertijn Prins uit Voorschoten aangesteld. Er wordt een landelijke nieuwsbrief van NKS/Voetbal uitgegeven onder de titel ´De ´K´ van NKS´. De ´K´ staat voor katholiek.

Kroon constateert met voldoening dat de jongens die hij indertijd trainde en begeleidde ‘allemaal goed terecht zijn gekomen’. Terugkijkend op zijn eigen lange leven, laat Piet Kroon weten: ,,Ik ben altijd in de weer geweest… en kijk dankbaar terug op mijn leven.”

Bij de auto met het logo van LeidenAmateurVoetbal, zegt Piet: ,,Van  mijn vader mocht ik pas met 16 jaar lid worden van De Valkeniers, ik moest eerst mijn MULO afmaken bij de broeders aan het Westeinde.  Op straat heb ik heel wat af gevoetbald. De nonnen die les gaven aan de meisjes in een aanpalend gebouw hebben heel wat pleisters op mijn knieën moeten plakken.”

De Vincentius Mulo, Westeinde 175, Den Haag. Na het behalen van het diploma mocht Piet lid worden van De Valkeniers.

—————————————————————————————————————————-

Piet Kroon: ,,Weet je, als soldaat lag ik in Nijmegen. Ik woonde toen in Den Haag, evenals mijn maatje André van der Louw. We treinden samen naar Nijmegen en in het weekend naar huis.” Je bedoelt André van der Louw, met die zwarte kop met haar, altijd pijprokend? ,,Precies, die bedoel ik. André is nog voorzitter van de KNVB geweest en later burgemeester van Rotterdam.” De foto waarop Piet met Van der Louw in uniform en met geweer staat is helaas niet goed genoeg van kwaliteit om af te drukken. Jammer. En wat Piet ook nog kwijt wil: ,,Mijn vader is een tijdje eigenaar geweest van Eigenzorg, aan de Stationsweg. Dat werd geen succes. Toen is hij maar kapper geworden. Af en toe hielp ik hem, schoor ik klanten.”


Foto’s: Collectie Piet Kroon (tevens onderschrift)

Scans en actuele foto’s: J.P. Kranenburg