Vanmorgen werd bekend, zie elders op deze website, dat Kees van der Burg per direct geen voorzitter meer is van RCL. In een schrijven aan de club op de facebook-pagina van de Leiderdorpers geeft Van der Burg een verklaring voor zijn besluit. Bestuurslid Kees van der Kommer reageerde kort na de berichtgeving en gaf aan dat het bestuur ‘overdonderd is’ door het vertrek van de preses. Van der Burg reageerde op zijn beurt, vanaf zijn vakantieadres, op deze uitspraak. ,,Van enige ‘overdondering’ aan bestuurszijde is en kan beslist geen sprake zijn geweest; het RCL-Hoofdbestuur was honderd procent op de hoogte van de aan het besluit ten grondslag liggende redenen. Dit is de naakte waarheid.”