UVS heeft als voetbalambitie dat de (selectie)teams van UVS voetballen op het hoogst haalbare niveau rekening houdend met de (financiële) mogelijkheden van de vereniging. Leidraad hierbij is het voetbalbeleidsplan dat o.a. gericht is op de opleiding van eigen jeugdspelers en het doorvoeren van een herkenbare UVS-voetbalstijl. Naast talent en vaardigheden en plezier van voetballers hecht UVS waarde aan een goede band tussen vereniging en spelers.

De technische commissie (TC) van UVS heeft de afgelopen maanden nagedacht over een betere organisatiestructuur voor de jeugdopleiding van UVS. Dit heeft geresulteerd in een vernieuwde structuur die meer recht doet aan de continue groei en visie van UVS op het gebied van de eigen jeugdopleiding.

Onderdeel van deze nieuwe structuur is het aanstellen van een Hoofd Opleiding Bovenbouw (HO-B) en een Hoofd Opleiding Onderbouw (HO-O) die in nauw overleg met de TC van UVS opereren en gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor alle (selectie)-elftallen & trainers in de categorieën JO23 t/m onder JO4.

Hoofd Opleiding Bovenbouw

Ten aanzien van de functie Hoofd Opleiding Bovenbouw is Henk Buyn benaderd, de huidige ad-interim trainer van RCL 1 en competitiegenoot van UVS 1. Na meerdere goede gesprekken met de TC en het bestuur is overeenstemming met Buyn gekomen en zal hij per 1 augustus 2018 verantwoordelijk zijn voor JO17 t/m JO23.
Wij zijn dan ook verheugd dat Buyn Hoofd Opleiding Bovenbouw bij UVS wordt.

Hoofd Opleiding Onderbouw 

Aan Ties de Ruijsscher, die aan het begin van vorig seizoen bij UVS is gestart als Hoofd Jeugd Opleidingen (HJO), is gevraagd per 1 augustus 2018 de rol van Hoofd Opleiding Onderbouw op zich te nemen, waarbij hij verantwoordelijk zal zijn voor alle selectie & niet-selectie-elftallen & trainers in de categorieën JO-15 tot en met JO-4. Wij zijn blij dat De Ruijsscher hierop positief heeft gereageerd en we zijn er van overtuigd dat hij, met zijn jarenlange ervaring, samen met het kader en de trainers, de jeugdopleiding verder zal verbeteren. Hierbij zijn wij ook enthousiast dat De Ruijsscher een groot deel van de trainingen zal verzorgen en/of begeleiden.

Afscheid Ton Jenner

Omdat Ties de Ruijsscher met ingang van het volgende seizoen verantwoordelijk zal zijn voor het verzorgen/coördineren van de trainingen in de categorie JO-15 tot en met JO-4 nemen wij afscheid van Ton Jenner die de afgelopen seizoenen met zijn begeleiding vol enthousiasme een groot deel van de jeugd heeft getraind. Het bestuur bedankt Ton voor zijn inzet voor UVS en wenst Ties en Henk veel succes het komende seizoen!

Namens het bestuur,

Pascal van Es